• TÜRKİYE SOSYAL EKONOMİK ve SİYASAL ARAŞTIRMALAR VAKFI

YAYIN ARŞİVİ

# Adı Derleyen Yılı
1 Sürdürülebilir Kentleşme Begüm Özkaynak, Fikret Adaman 2004
2 Gençler Konuşuyor Begüm Uzun, Demet Lüküslü, Yüksel Taşkın 2019
3 Türkiye'de Siyasi Parti Seçmenleri ve Toplum Düzeni Ortak Yayın 1999
4 Türkiye'de Siyasi Parti Seçmenlerinin Nitelikleri, Kimlikleri ve Eğilimleri Necat Erder 1996
5 Avrupa'da Yeni Güvenlik Arayışları NATO-AB- Türkiye Esra Çayhan, Nurşin Ateşoğlu Güneş 2002
6 Türk Ekonomisine Sosyal Demokrat Çözümler Cilt: III Kolektif 1991
7 Diktadan Demokrasiye / Güney Avrupa'nın Yeni Demokrasileri İspanya-Portekiz-Yunanistan Aydın Cıngı 1990
8 Alman Sosyal Demokrat Partisi Programı 1991
9 Vakıflar Mevzuatı Hıdır Menteş, Talha Apak, Uğur Büyükbalkan 2001
10 Medya Gücü ve Demokratik Kurumlar Korkmaz Alemdar 1999
11 Değişen Koşullarda Sendikacılık Meryem Koray 1994
12 Türk Ekonomisine Sosyal Demokrat Çözümler Cilt: II Kolektif 1991
13 Türk Ekonomisine Sosyal Demokrat Çözümler Cilt: I Kolektif 1991
14 Devlet-Kadın-Siyaset Şirin Tekeli - Meryem Koray 1991
15 Sosyal Demokrasinin Çağdaş Boyutları Yurdakul Fincancı 1990
16 Sosyal Demokrat İdeoloji Yurdakul Fincancı 1990
17 Sosyalist Enternasyonal 18. Kongre Yiğit Gülöksüz 1989
18 30. Yılında Yurtdışındaki Türkler / Varolma Savaşımının Anatomisi Yurdakul Fincancı 1990
19 Sosyal Demokraside Ekonomi Politikaları Türkel Minibaş 1989
20 Batı Avrupa'da Sosyal Demokrasi Yurdakul Fincancı 1991
21 CUMHURİYET HALK PARTİSİ - Kökeni Ulusal Direnişe Dayanan Bir Devrim Partisi Şerafettin Turan 2000
22 Nasıl Bir Türkiye İstiyoruz? : Arayış Toplantıları Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı 2018
23 İslam ve Demokrasi Yurdakul Fincancı 2002
24 2000`li Yıllarda Sosyal Güvenlik Sistemleri Meryem KORAY 2002
25 Gençler Tartışıyor Boyraz, Cemil 2010
26 Onurlu Yaşam İçin Yeni Bir Siyaset Yapma Biçimi İlhan Tekeli 2007
27 Türkiye'de Seçmen Eğilimlerinde Yeni Açılımlar: 1994-2004 Kolektif 2005
28 Erdal Bey: Sıra Dışı Bir Siyaset Adamının Ardından Kemal Kılıç 2008
29 Türkiye'de Siyasi Partilerin Yandaş/Seçmen Profili (1994-2002) Necat Erder 2002
30 Avrupa Toplum Modeli: Nerden Nereye Meryem Koray 2002