• TÜRKİYE SOSYAL EKONOMİK ve SİYASAL ARAŞTIRMALAR VAKFI

Raporlar

Raporlar

TÜSES Vakfı 29. Genel Kurul Çalışma Raporu

 

 

Rapor için TIKLAYINIZ

KAPSAYICI BELEDİYECİLİK VE GÖÇMENLERİN KAMUSAL HİZMETLERE ERİŞİMİ 

Yerel Politikalar İçin Öneriler

Hazırlayan: Prof. Dr. Deniz Yükseker,

Araştırma: Prof. Dr. Deniz Yükseker, Öğr. Gör. Yener Erköse

Rapor için TIKLAYINIZ

DEMOKRASİYE GEÇİŞ İÇİN İTTİFAK VE MUTABAKAT SENARYOLARI

 

Hazırlayanlar: Murat Somer, Seren Selvin Korkmaz, Edgar Şar

 

Rapor için TIKLAYINIZ

Attitudes Toward Syrian Refugees in Istanbul: Partisanship, Xenophobia, Threat Perceptions and Social Contact

Osman Savaşkan, Kerem Morgül, Burcu Mutlu

Rapor için TIKLAYINIZ

İSTANBUL’DA SURİYELİ SIĞINMACILARA YÖNELİK ALGI VE TUTUMLAR: PARTİZANLIK, YABANCI KARŞITLIĞI, TEHDİT ALGILARI VE SOSYAL TEMAS

Osman Savaşkan, Kerem Morgül, Burcu Mutlu

 

Rapor için TIKLAYINIZ

 

SEKTÖR POLİTİKALARI

 

Rapor için TIKLAYINIZ

 

ÇEVRE POLİTİKALARI

 

Rapor için TIKLAYINIZ

 

İSTANBUL'DAKİ SOSYAL DEMOKRAT BELEDİYE BAŞKANLARI VE GECEKONDULAR

 

Rapor için TIKLAYINIZ

 

KAMUOYU ARAŞTIRMALARINA GÖRE TÜRKİYE GELİR DAĞILIMI

 

Rapor için TIKLAYINIZ

 

 

GÜNÜMÜZDEKİ YAKLAŞIMLAR IŞIĞINDA  KADIN VE SİYASET

 

Rapor için TIKLAYINIZ

 

TÜRKİYE'DE ORDU VE POLİTİKA

Rapor için TIKLAYINIZ

 

 

AVUSTURYA'DA EKONOMİ POLİTİKASININ BİR ORGANI VE ARACI EŞİT KATILIMLI KURUL

 

Rapor için TIKLAYINIZ

İSTİHDAM POLİTİKALARI

 

Rapor için TIKLAYINIZ

 

 

 

 

KENTSEL TOPRAK RANTININ KAMUYA KAZANDIRILMASI

 

Rapor için TIKLAYINIZ

 

VERGİ İADESİ POLİTİKASININ TÜRK İMALAT SANAYİİ İHRACATI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

 

Rapor için TIKLAYINIZ

 

DIŞ TİCARET VE ÖDEMELER DENGESİ

 

Rapor için TIKLAYINIZ

 

 

TÜRKİYE İMALAT SANAYİİNDE YOĞUNLAŞMA VE YOĞUNLAŞMAYI BELİRLEYEN FAKTÖRLER 

 

Rapor için TIKLAYINIZ

 

DÜNYADA ÖZELLEŞTİRME DENEYİMLERİ VE TÜRKİYE

 

Rapor için TIKLAYINIZ

 

DOĞU AVRUPA SOSYALİST ÜLKELERİ BUGÜNÜ VE GELECEĞİ

 

Rapor için TIKLAYINIZ

 

KAMU EKONOMİK GİRİŞİMCİLİĞİ POLİTİKALARI

 

Rapor için TIKLAYINIZ

 

TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE EMEKLİLİK PROGRAMLARI SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

 

Rapor için TIKLAYINIZ

 

 

SİYASİ PARTİ ÜYESİ GENÇLERİN SOSYAL MEDYA KULLANIMI ARAŞTIRMASI

Heinrich Böll Stiftung Derneği ve TÜSES’in katkılarıyla, siyasi parti üyesi gençlerin sosyal medyayı kullanım pratikleri ile çevrimiçi iletişimin partili gençlerin siyaset yapma biçimlerine etkisini amaçlayan Siyasi Parti Üyesi Gençlerin Sosyal Medya Kullanımı Araştırması yayınlandı. Haziran-Kasım 2018 döneminde İstanbul’da gerçekleştirilen projede Ak Parti Gençlik Kolları, HDP Gençlik Meclisi, CHP Gençlik Kolları ile Ülkü Ocakları’nın sosyal medya kullanımını anlamak için parti üyesi gençlerle görüşmeler yapıldı; parti gençlik kollarının Twitter hesapları incelendi.

Gülüm Şener, Hakan Yücel ve Umur Yedikardeş tarafından yapılan araştırma, gençlerin siyasete dijital araçlarla etkin katılımının önündeki engelleri de göstererek dijital siyaset için etkin politikaların geliştirilmesini hedeflemektedir. Araştırmanın amacı, siyasi parti üyesi gençlerin sosyal medyayı kullanım pratikleri ile çevrimiçi iletişimin partili gençlerin siyaset yapma biçimlerine etkisini incelemektir.

Çalışma 6 bölümden oluşmaktadır.1. Bölüm’de gençlik ve siyasi katılım, gençlik kolları, gençlik ve internet, sosyal medya ve siyasi partiler üzerine üretilen alanyazına yer verilmiştir. 2. Bölüm’de araştırmada kullanılan nitel ve nicel araştırma teknikleri ayrıntılı olarak açıklanmıştır. 3. Bölüm ve 4. Bölüm’de siyasi parti üyesi gençlerle yapılan derinlemesine görüşmeler ve odak grup çalışmalarında elde edilen bulgular paylaşılarak gençlerin sosyal medyaya bakışı ve sosyal ağlar üzerindeki stratejileri ele alınmıştır. 5. ve 6. Bölümlerde dört siyasi partinin gençlik kollarının Twitter hesaplarının içerik ve ilişki analizinin bulguları paylaşılmıştır.

Rapor için TIKLAYINIZ

 

TÜRK BANKACILIK SİSTEMİNİN YAPISI, SORUNLARI VE BAZI ÖNERİLER

 

Rapor için TIKLAYINIZ

 

KARADENİZ'DE GÜVENLİK VE KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ

 

Rapor için TIKLAYINIZ

 

SOSYAL DEMOKRASİ AÇISINDAN TÜRKİYE İÇİN SAĞLIK POLİTİKALARI

 

Rapor için TIKLAYINIZ

 

 

TEKİRDAĞ YÖRESİNDE ÇEVRE SORUNLARININ BOYUTLARI

 

Rapor için TIKLAYINIZ

 

 

DERNEK VE VAKIF KURMA ÖZGÜRLÜĞÜ

 

Rapor için TIKLAYINIZ

 

YEREL KENTSEL HİZMETLERİN DAĞILIMINDA VERİMLİLİK

ANKARA ÖRNEĞİ

 

Rapor için TIKLAYINIZ

 

 

MAKRO EKONOMİK POLİTİKALAR

(Ana Rapor)

 

Rapor için TIKLAYINIZ

 

 

 

TÜRKİYE'DE YABANCI SERMAYE

 

 

Rapor için TIKLAYINIZ

 

 

 

KIRSAL POLİTİKALAR ÇERÇEVE YAZISI

 

 

Rapor için TIKLAYINIZ

 

 

 

 

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE İSTİKRAR VE YAPISAL UYUM PROGRAMLARI

 

 

 

Rapor için TIKLAYINIZ

 

 

 

GAP'A YÖNELİK POLİTİKALAR VE ÖRGÜTLENME ÖNERİLERİ

 

 

Rapor için TIKLAYINIZ

 

 

 

 

 

KAMU PERSONELİ REJİMİNİN DÜZENLENMESİ

 

 

Rapor için TIKLAYINIZ

 

 

 

YEREL YÖNETİMDE YENİDEN YAPILANMA

 

 

 

Rapor için TIKLAYINIZ

 

 

 

TÜRKİYE'NİN POLİTİK KÜLTÜRÜ

 

 

 

Rapor için TIKLAYINIZ

 

 

 

TÜRK HALKININ SAĞLIK DÜZEYİ NASIL YÜKSELTİLEBİLİR?

 

 

 

Rapor için TIKLAYINIZ

 

 

 

SOSYAL DEMOKRASİ AÇISINDAN SERMAYENİN MÜLKİYETİ

 

 

Rapor için TIKLAYINIZ

 

 

 

TÜRKİYE'DE İSTİHDAM VE İŞSİZLİK

 

 

Rapor için TIKLAYINIZ

 

 

MİLLİ EĞİTİM POLİTİKALARI: SORUNLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI

 

 

Rapor için TIKLAYINIZ