• TÜRKİYE SOSYAL EKONOMİK ve SİYASAL ARAŞTIRMALAR VAKFI

Raporlar

Raporlar

 

SİYASİ PARTİ ÜYESİ GENÇLERİN SOSYAL MEDYA KULLANIMI ARAŞTIRMASI
Heinrich Böll Stiftung Derneği ve TÜSES’in katkılarıyla, siyasi parti üyesi gençlerin sosyal medyayı kullanım pratikleri ile çevrimiçi iletişimin partili gençlerin siyaset yapma biçimlerine etkisini amaçlayan Siyasi Parti Üyesi Gençlerin Sosyal Medya Kullanımı Araştırması yayınlandı. Haziran-Kasım 2018 döneminde İstanbul’da gerçekleştirilen projede Ak Parti Gençlik Kolları, HDP Gençlik Meclisi, CHP Gençlik Kolları ile Ülkü Ocakları’nın sosyal medya kullanımını anlamak için parti üyesi gençlerle görüşmeler yapıldı; parti gençlik kollarının Twitter hesapları incelendi.

Gülüm Şener, Hakan Yücel ve Umur Yedikardeş tarafından yapılan araştırma, gençlerin siyasete dijital
araçlarla etkin katılımının önündeki engelleri de göstererek dijital siyaset için etkin politikaların
geliştirilmesini hedeflemektedir. Araştırmanın amacı, siyasi parti üyesi gençlerin sosyal medyayı kullanım
pratikleri ile çevrimiçi iletişimin partili gençlerin siyaset yapma biçimlerine etkisini incelemektir.

Çalışma 6 bölümden oluşmaktadır.1. Bölüm’de gençlik ve siyasi katılım, gençlik kolları, gençlik ve
internet, sosyal medya ve siyasi partiler üzerine üretilen alanyazına yer verilmiştir. 2. Bölüm’de
araştırmada kullanılan nitel ve nicel araştırma teknikleri ayrıntılı olarak açıklanmıştır. 3. Bölüm ve 4.
Bölüm’de siyasi parti üyesi gençlerle yapılan derinlemesine görüşmeler ve odak grup çalışmalarında elde
edilen bulgular paylaşılarak gençlerin sosyal medyaya bakışı ve sosyal ağlar üzerindeki stratejileri ele
alınmıştır. 5. ve 6. Bölümlerde dört siyasi partinin gençlik kollarının Twitter hesaplarının içerik ve ilişki
analizinin bulguları paylaşılmıştır.
Rapor için TIKLAYINIZ

NASIL BİR TÜRKİYE İSTİYORUZ ?
5. ARAYIŞ TOPLANTISI RAPORU: SEÇİM SİSTEMLERİ 
13 Ocak 2018 Cumartesi günü; akademisyen, siyasetçi ve araştırmacıların katılımıyla gerçekleştirilen beşinci arayış toplantısında, seçimlere doğru giderken, Seçim Sistemleri konusu ele alındı ve konu hukuki, teknik ve siyasi boyutlarıyla enine boyuna konuşuldu. Raporun devamı için TIKLAYINIZ ... 

 

NASIL BİR TÜRKİYE İSTİYORUZ ?
3. ARAYIŞ TOPLANTISI RAPORU – AĞUSTOS 2017
Türkiye sıkıntılı bir süreçten geçmektedir. Bu toplantılarda ülkenin sorunlarının çözümü için çaba sarfeden ancak bugüne kadar bir araya gelememiş farklı bakış açıları ve siyasal görüşteki bireylerin bir araya gelmesi, bu sayede ülkenin normalleşmesi için neler yapılabileceği, nasıl yapılabileceğinin konuşulması amaçlanmaktadır. Raporun devamı için TIKLAYINIZ...

NASIL BİR TÜRKİYE İSTİYORUZ ?
2. ARAYIŞ TOPLANTISI RAPORU – HAZİRAN 2017
Toplantının amacı, düşünce üretmek ve bunun için uygun bir platform yaratmaktır. Asla bir organizasyon, sahada bir uygulama ya da bir örgütlenmeyi hedeflemeyen bir toplantıdır. Türkiye'nin siyasi havası çok hızlı bir şekilde değişmektedir. Ortadoğu daha da fazla ısınmaya başlamış, Tayyip Erdoğan son zamanlarda daha fazla sahaya çıkmaktadır;  Raporun devamı için TIKLAYINIZ...

NASIL BİR TÜRKİYE İSTİYORUZ ?
1. ARAYIŞ TOPLANTISI RAPORU – MAYIS 2017
 
TÜSES’in organize ettiği ‘Arayış Toplantısı’nda katılımcılar Türkiye’nin referandumdan sonraki mevcut durumunu aşağıdaki ifadelerle özetlediler:
Türkiye’de 16 Nisan Referandumu sonucunda %51’e %49 şeklinde bir oran ortaya çıkmıştır. Ancak bu sayede birbirlerine bugüne kadar hep düşman edilmiş, ötekileştirilmiş, kamplaştırılmış... Raporun devamı için TIKLAYINIZ...