• TÜRKİYE SOSYAL EKONOMİK ve SİYASAL ARAŞTIRMALAR VAKFI

Sürdürülebilir Kentleşme

Sürdürülebilir Kentleşme

Sürdürülebilir Kentleşme

Begüm Özkaynak, Fikret Adaman

2004

"Yalova Örneğinde Sürdürülebilir Kent Tasarımına Yönelik Bir Yöntem Önerisi" alt başlığını taşıyan bu çalışma, kamu reformu tartışmalarının yerel yönetimlere kapsamlı bir görev ve yetki devrine yaklaşımlara dair okumalara da açık bir kitap. 

Kitabı okumak için TIKLAYINIZ