• TÜRKİYE SOSYAL EKONOMİK ve SİYASAL ARAŞTIRMALAR VAKFI

HAKKIMIZDA

HAKKIMIZDA

TÜSES, çoğulcu demokrasinin bütün kurum ve kuralları ile işlediği, bireyin ve toplumun refahı, huzuru ve mutluluğunun sağlanmasına yönelik bir toplum düzeninin kurulup güçlendirilmesine katkıda bulunmayı amaçlar.

TÜSES, temel hak ve özgürlüklere dayalı çağdaş nitelikli ulusal, laik, demokratik, katılımcı bir sosyal hukuk devletinde insanın ve onun emeğinin en yüce değer olduğu inancının toplumda yerleştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını hedefler.

TÜSES, bu amaçlarla, Türkiye’nin sosyal, ekonomik, siyasal, kültürel ve yönetimsel konuları üzerinde gereken inceleme ve araştırmaları yaparak sonuçlarını kamuoyuna ve yetkili veya ilgili çevrelere duyurarak ülkenin sorunlarının hafifletilmesi veya çözümlenmesine katkıda bulunmasını öngörür.