• TÜRKİYE'Yİ DÜŞÜNENLERİN PLATFORMU

PROJELER

PROJELER

2017 YILINDA YAPILACAK ETKİNLİKLER

 

 1. TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ KONFERANSI

                                                      22 Eylül 2017

   

  DÜZENLEYEN KURUMLAR:

  BİLGİ ÜNIVERSITESI  AB Enstitüsü,

  FES(Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği),

  KÜYEREL,

  SODEV.

  TÜSES

  EKONOMİ OTURUMU

  Prof. Dr. Şevket Pamuk: AB ve Türkiye’nin Ekonomik Kalkınması

  Prof. Dr. Refet Gürkaynak: Türkiye İktisat Politikaları Yapımında Teşvik Eden ve Dayanak Fonksiyonu Gören (Havuç ve Çıpa)  bir Aktör Olarak AB  

  Dr. Lars Nilsson: AB Ticaret İlişkilerini Genişletmek ve Derinleştirmek: Cari Meselelere ve Önümüzdeki Engellere bir Bakış

  SİYASET OTURUMU:

  Prof. Dr. İlter Turan: AB’de Parlamenter Demokrasi ve Yönetişim

  Prof. Dr. Ayhan Kaya: AB’de Popülizm, Göç ve İslam

  Doç. Dr. Nicolas Monceau: AB’nin Demokratik Çözümler Bulma Yeteneği 

   GÜVENLİK OTURUMU:

   Prof. Dr. Gencer Özcan: AB, Türkiye ve Ortadoğu

   Doç. Dr. Murat Somer: AB, Türkiye ve Kürt Sorunu

  Dr. Raffaele Marchetti: AB Türkiye İlişkilerinde Ulusötesi Riskler ve Fırsatlar

   

                   2. TÜRKİYEDE SAĞLIK HİZMETLERİNİN BUGÜNE VE GELECEĞİ

                                                      SONBAHAR/KIŞ 2017

   DÜZENLEYEN KURUMLAR:

  KADIKÖY BELEDİYESİ

  TÜSES