• TÜRKİYE SOSYAL EKONOMİK ve SİYASAL ARAŞTIRMALAR VAKFI

TÜSES YÖNETİM ve DENETLEME KURULU

YÖNETİM KURULU ASİL

Celal Korkut YILDIRIM
Yönetim Kurulu Başkanı | Dişhekimi
Muammer KESKİN
Genel Sekreter | Mali Müşavir
Güler GÜLTEKİN
Sayman | Dişhekimi
Adil DEMİRCİ
Avukat | Hukukçu
Bilgehan BAYKAL
| Ekonomist, Yazar
Erhan DOĞAN
| Öğretim Üyesi, Doç.Dr., Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Gazi ZORER
| Prof.Dr. Ortopedi ve Travmataloji Uzmanı
Nigün ÖZŞAHİN
| Dişhekimi
Yüksel TAŞKIN
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Prof.Dr.; Yazar

YEDEK ÜYELER

Hakan AKA
|
Ozan KARAÇAM
|
Serdar KIRAN
| Mali Müşavir
Melisa KUTLUĞ
|

DENETLEME KURULU ÜYELERİ

Kemal KILIÇ
| Öğretim Üyesi, Dr.
Nilüfer METE
|
Yasemin AVŞAR
|