• TÜRKİYE SOSYAL EKONOMİK ve SİYASAL ARAŞTIRMALAR VAKFI

TÜSES YÖNETİM ve DENETLEME KURULU

YÖNETİM KURULU ASİL

Celal Korkut YILDIRIM
Yönetim Kurulu Başkanı | Dişhekimi
Prof. Dr. Gazi ZORER
Genel Sekreter | Ortopedi ve Travmataloji Uzmanı
Serdar KIRAN
Sayman | Mali Müşavir
Adil DEMİRCİ
| Hukukçu/ Avukat
Dr. Bilgehan BAYKAL
| Ekonomist, Yazar
Hamdi GARGIN
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, AB Uzmanı
Güler GÜLTEKİN
| Dişhekimi/ Aktivist
Murat ERSOY
| Dişhekimi
Nilgün ÖZŞAHİN
| Dişhekimi / Aktivist

YEDEK ÜYELER

Ozan KARAÇAM
| Yüksek Lisans Öğrencisi
Melisa KUTLUĞ
|

DENETLEME KURULU ÜYELERİ

Doç.Dr. Kemal KILIÇ
| Öğretim Üyesi, Endüstri Mühendisliği
Nilüfer METE
|
Yasemin AVŞAR
|