• TÜRKİYE SOSYAL EKONOMİK ve SİYASAL ARAŞTIRMALAR VAKFI

Rapor Dizini

Rapor Dizini

RAPOR DİZİNİ 

  1.  SAVUNMA-GÜVENLİK: DÜNYA ve TÜRKİYE, Prof.Dr. Tolga Yarman 
  2.  KAMUOYU ARAŞTIRMALARINA GÖRE TÜRKİYE GELİR DAĞILIMI-1998, Prof.Dr.Emre Kongar 
  3.  TÜRKİYE'DE ÜCRETLİLERİN KAZANÇ DURUMUNDAKİ GELİŞMELER ( 1980-1989 ), Doç.Dr. Mete Törüner
  4.  TÜRKİYE'DE YABANCI SERMAYE, Prof.Dr.Taner Berksoy, Yrd.Doç.Dr. A. Suut Doğruel, Dr. Fatma Doğruel
  5.  TÜRKİYE SANAYİSİNDE KÜÇÜK ÜRETİM, Dr.Gürel Tüzün, Dr. Sezgin Tüzün 
  6. OTOMOTİV SEKTÖRÜ RAPORU, Şener Özşahin 
  7.  İŞÇİNİN FESHE KARŞI KORUNMASI ( İŞ GÜVENCESİ ) : Türkiye İçin Bir Model, Prof.Dr.Devrim Ulucan, Prof.Dr.Öner Eyrenci, Prof.Dr.Fazıl Sağlam, Doç.Dr. Savaş Taşkent
  8.  SOSYO EKONOMİK DÜZENE TEPKİ OLARAK DİN: GÖLCÜK ÖRNEĞİ, Prof.Dr.Ahmet Yücekök 
  9.  SANAYİDE UYGULANACAK ANA POLİTİKALAR: PETROKİMYA ve İLGİLİ SEKTÖRLER, Yük.Müh.Gündüz Pamuk 
10.  DOĞU AVRUPA SOSYALİST ÜLKELERİ: BUGÜNÜ ve GELECEĞİ, E. General Sedat İlhan 
11.  ENFLASYON SORUNU ve TÜRKİYE ENFLASYONU ÖNLEME POLİTİKALARI, Prof.Dr.Süleyman Özmucur, Doç.Dr. Ziya Öniş 
12.  SOSYAL DEMOKRASİ AÇISINDAN SERMAYENİN MÜLKİYETİ, Dr.Seyfettin Gürsel, Banu Gülsever, Fikret Adaman, Feyzi Baban 
13.  TÜRK HALKININ SAĞLIK DÜZEYİ; Nasıl Yükseltilebilir? Prof.Dr.Nusret Fişek
14.  SAĞLIK SİGORTALARI, Bilgi Kongar
15.  AVRUPA TOPLULUĞUNDA SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN DÜZENLEMELER ve TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN UYUM SORUNLARI, Prof.Dr.Mesut Önen
16.  KADIN ERKEK EŞİTLİĞİ POLİTİKALARI ve DEVLET, Doç.Dr.Şirin Tekeli
17.  TÜRKİYE'DE İMALAT SANAYİİNDE YOĞUNLAŞMA ve YOĞUNLAŞMAYI BELİRLEYEN FAKTÖRLER,r, 1975-1985, Dr.Erol Katırcıoğlu
18.  TÜRKİYE'DE KAMU HARCAMALARININ GELİŞİMİ, Prof.Dr.İzettin Önder
19.  TÜRKİYE'DE VERGİ POLİTİKALARI, Prof.Dr.Burhan Şenatalar
20.  TEKNOLOJİ: DÜNYA vE TÜRKİYE, Prof.Dr.Tolga Yarman, Doç Dr.Binboğa Sıddık Yarman, Dr. Faruk Ağa Yarman 
21.  SOSYAL DEMOKRAT KÜLTÜR POLİTİKASI İÇİN ENGELLER ve OLANAKLAR: YEREL YÖNETİMLERDE KÜLTÜREL ÖRGÜTLERİN MODELLERİ, Sebahattin Çetin
22.  İHRACAT TEŞVİKLERİNİN İMALAT SANAYİİ İHRACATINA ETKİSİ, Prof.Dr. Gülten Kazgan
23.  DEMOKRATİKLEŞME, GELİŞME ve  TEKNOLOJİK YAPILANMA SÜRECİNDE KAMU EKONOMİK GİRİŞİMCİLİĞİ POLİTİKALARI, Algan Hacaloğlu,Prof.Dr.Yakup  Kepenek, Aykut Eksen, Doç. Dr. Hurşit Güneş, Mustafa Özcan, Nazif Eksen
24.  YEREL YÖNETİMLERİN YENİDEN YAPILANMASI, H. Semih Eryıldız
25.  YEREL KENTSEL HİZMETLERİN DAĞITIMINDA EKONOMİK VERİMLİLİK, Feyzan Beler
26.  TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE EMEKLİLİK SORUNLARI ve ÇÖZÜM İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ, Prof.Dr.Ali Güzel, Doç.Dr. Ali Rıza Okur, Yrd. Doç. Dr. Müjdat Sakar 
27.  SAĞLIK POLİTİKALARI, Prof.Dr. Türkan Akyol
28.  İSTANBUL'DAKİ SOSYAL DEMOKRAT BELEDİYE BAŞKANLARI ve GECEKONDU, Dr. Sema Köksal
29.  SİLAHLI KUVVETLER- SİVİL OTORİTE İLİŞKİSİNİN YENDİEN DÜZENLENMESİ, Dr. Hikmet Özdemir
30.  GÜNÜMÜZDEKİ YAKLAŞIMLAR IŞIĞINDA KADIN ve SİYASET, Doç.Dr.Merryem Koray,
31.  TÜRKİYE'DE LAİKLİK SORUNSALI, Doç.Dr. Gencay Şaylan
32.  TÜRKİYE ENERJİ POLİTİKASI, Doç.Dr. Ömer Kuleli
33.  SANAYİLEŞME STRATEJİLERİ , Prof.Dr.Bilsay Kuruç, Prof.Dr. Ergun Türkcan, Doç.Dr. Oktar Türel, Murat Gültekingil, Güçkan Yapar, Tuğrul Katoğlu
34.  TÜRKİYE'DE KAMU KESİMİ EKONOMİSİ, Prof.Dr.İzettin Önder, Yrd.Doç.Dr.Esin Akbulut, Prof.Dr. Nihat Falay, Prof.Dr.Sevim Görgün, Doç.Dr.Oğuz Oyan, Prof.Dr.Burhan Şenatalar
35.   DIŞ TİCARET ve ÖDEMELER DENGESİ, Prof.Dr.Gülten Kazgan, Doç.Dr.Eser Karakaş, Doç.Dr.Tülay Arın, Doç.Dr. Nihal Tuncer, Dr.Esin Akbulut
36.  YENİDEN DAĞITIM MEKANİZMALARI, Prof.Dr.Korkut Boratav, Dr.Nazım Ekinci, Doç.Dr.Oğuz Oyan, Doç.Dr.Fikret Şenses, Doç.Dr.Oktar Türel
37.  İSTİSDAM POLİTİKALARI, Prof.Dr.Yakup Kepenek, Prof.Dr.Mustafa Altıntaş, Prof.Dr. Alpaslan Işıklı, Doç.Dr.Fikret Şenses, Doç.Dr.Oktar Türel 
38.  KAMU EKONOMİK GİRİŞİMCİLİĞİ POLİTİKALARI, Girişimciliği Politikaları, Algan Hacaloğlu, Atilla Aybay, Celaleddin Dursun, Aykut Ekzen, Doç.Dr.Hurşit Güneş, Dr. Mehmet Kabasakal
39.  TEKNOLOJİ POLİTİKALARI, Prof.Dr. Ergun Türkcan, Ender Arkun
40.  KIRSAL POLİTİKALAR, Çağlar Keyder, Halis Akder, İsmail Duymaz, Nükhet Sirman - Eralp
41.  SANAYİ İLİŞKİLERİ POLİTİKALARI, Prof.Dr.Devrim Ulucan, Prof.Dr. Öner Eyrenci, Prof.Dr. Taner Berksoy, Prof.Dr. Murat Demircioğlu, Doç.Dr. Fazıl Sağlam
42.  ULUSAL EĞİTİM POLİTİKALARI, Prof.Dr.Bozkurt Güvenç, Füsun Akarsu, Prof.Dr. Yahya Kemal Kaya, Prof.Dr. Yıldız Kuzgun,Salih Özbaran
43.  KÜLTÜR POLİTİKALARI, Onat Kutlar, Murat Belge, Prof.Dr. Cevat Çapan, Prof.Dr.Ayla Ödekan, Prof.Dr. Filiz Ali
44.  ÇEVRE POLİTİKASI, Doç.Dr.Ömer Kuleli, Doç.Dr.Aslan Sonat
45.  TÜRKİYE'DE ORDU ve POLİTİKA, Sema Kılıçer
46.  TÜRK-YUNAN İLİŞKİLERİ, Prof.Dr.Şükrü Sina Gürel
47.  TELEVİZYON YAYINLARINDA GELENEKSEL KÜLTÜR, Prof.Dr. Aysel Aziz, Ar.Gör.Nur Betül Çelik, Ar.Gör. Nilüfer Timisi

48.  TÜRKİYE'DE DERNEK ve VAKIF KURMA ÖZGÜRLÜĞÜ, Prof.Dr. Aydın Aybay, Prof.Dr. Rona Aybay
49.  TÜRK BANKACILIK SİSTEMİNİN YAPISI, SORUNLARI ve BAZI ÖNERİLER, Dr. Öztin Akgüç
50.  GAP'A YÖNELİK POLİTİKALAR ve ÖRGÜTLENME ÖNERİLERİ, Ayda Eraydın, Duran Taraklı, Aykut Polatoğlu, Çağlar Keyder
51.  YEREL YÖNETİMLER İÇİN DEMOKRATİK BİR MODEL ARAYIŞI, Prof.Dr. Nuri Bilgin, Prof.Dr. Yurdal Topsever, Dr. Melek Gökten, Dr. Ünsal Yetim
52.  BÖLÜŞÜM POLİTİKALARI, Doç.Dr. Oğuz Oyan
53.  SEKTÖR POLİTİKALARI, Prof.Dr. Bilsay Kuruç
54.  MAKRO EKONOMİ POLİTİKALARI, Prof.Dr.Taner Berksoy
55.  ÇALIŞMA YAŞAMI PENCERESİNDEN KADIN GERÇEKLERİ, Doç.Dr.Meryem Koray
56.  MALİYE ve VERGİ POLİTİKALARI, Doç.Dr. Oğuz Oyan
57.  AVUSTURYA'DA EKONOMİ POLİTİKASININ BİR ORGANI VE ARACI: EŞİT KATILIMCI KURUL, Prof.Dr.Naci Kepkep
58.  FEDERAL ALMANYA'DAKİ TÜRK İŞADAMLARI, Prof.Dr. Faruk Şen, Çiğdem Akkaya, Ferah Yarar Zarif 

 
TüSES YAYINLARI DİZİNİ 

01.  AVRUPA SOSYAL DEMOKRAT PARTİLERİNİN PARTİ PROGRAMLARI Fehmi Kaya
02.  SOSYAL DEMOKRASİLERDE EKONOMİ POLİTİKALARI
03.  SOSYALİST ENTERNASYONAL 18. KONGRE 
04.  SOSYAL DEMOKRAT İDEOLOJİ
05.  30. YILINDA TÜRKLER Varolma Savaşının Anatomisi 
06.  DİKTADAN DEMOKRASİYE: Güney Avrupa'nın Yeni Demokrasileri ...Aydın CINGI 
07.  SOSYAL DEMOKRASİNİN ÇAĞDAŞ BOYUTLARI: Türk İsveç Perspektifleri 
08.  TÜRKİYE'DE SEÇİM KAMPANYALARI Editör: Hıfzı TOPUZ
09.  SEÇİMLERDE İLETİŞİM POLİTİKALARI
10.  SİVİL TOPLUM Editör: Yurdakul FİNCANCI
11.  BATI AVRUPA'DA SOSYAL DEMOKRASİ Çeviri: Yurdakul FİNCANCI
12.  ALMAN SOSYAL DEMOKRAT PARTİ PROGRAMI
13.  KENTLEŞME ve KENTLİLEŞME POLİTİKALARI  Editör: Hande SUHER 
14.  DEVLET-KADIN-SİYASET  Doç.Dr.Şirin TEKELİ, Doç.Dr.Meryem KORAY 
15.  ORTADOĞU SORUNLARI ve TÜRKİYE  Editör: Prof.Dr. Haluk ÜLMAN 
15.  TÜRK EKONOMİSİNE SOSYAL DEMOKRAT ÇÖZÜMLER CİLT  l:   Makro-Ekonomik Politikalar ve Kamu Kesimi Dengesi
16.  TÜRK EKONOMİSİNE SOSYAL DEMOKRAT ÇÖZÜMLER CİLT ll:  Büyüme ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri
18.  TÜRK EKONOMİSİNE SOSYAL DEMOKRAT ÇÖZÜMLER CİLT lll: Gelir Dağılımı ve Yeniden Dağıtım Mekanizmaları