• TÜRKİYE SOSYAL EKONOMİK ve SİYASAL ARAŞTIRMALAR VAKFI

Türkiye'de Seçmen Eğilimlerinde Yeni Açılımlar: 1994-2004

Türkiye'de Seçmen Eğilimlerinde Yeni Açılımlar: 1994-2004

Türkiye'de Seçmen Eğilimlerinde Yeni Açılımlar: 1994-2004

Kolektif

2005

Bu çalışma, verilerin derlendiği zaman dilimine ilişkin toplumsal ve siyasal tabloyu yansıtmakla beraber, Türkiye'deki sosyo-ekonomik ve siyasal dönüşümün algılanmasını ve analiz edilmesini de mümkün kılmaktadır.

 

Kitabı okumak için TIKLAYINIZ

 

 

DİĞER YAYINLAR

Türkiye'de Kamu Finansman Biçiminin Finans Piyasalarına Etkisi
Yazar: Ümit Erol
Yayın Yılı: 2001

Vakıflar Mevzuatı
Yazar: Talha Apak, Uğur Büyükbalkan, Hıdır Menteş
Yayın Yılı: 2001

Cumhuriyet Halk Partisi: Kökeni Ulusal Direnişe Dayanan Bir Devrim Partisi
Yazar: Şerafettin Turan
Yayın Yılı: 2000

Türkiye'de Siyasi Parti Seçmenleri ve Toplum Düzeni
Yazar: Necat Erder
Yayın Yılı: 1999

Türkiye'nin Kürt Sorunu
Yazar: Baskın Oran, Cumhur Keskin, Füsun Üstel, Koray Düzgören, Seyfettin Gürsel, Şahin Alpay
Yayın Yılı: 1996

Türkiye'de Siyasi Parti Seçmenlerinin Nitelikleri
Yazar: Necat Erder
Yayın Yılı: 1996

Türkiye'de Siyasi Partilerin Seçmenleri ve Sosyal Demokrasinin Toplumsal Tabanı
Yazar: Necat Erder
Yayın Yılı: 1995

Değişen Koşullarda Sendikacılık
Yazar: Meryem Koray
Yayın Yılı: 1994

Dünyada Özelleştirme ve Türkiye
Yazar: Cevat Karataş, Ziya Öniş
Yayın Yılı: 1994

İsveç ve Finlandiya Sosyal Demokrat Partilerin Programları
Yazar:  
Yayın Yılı: 1993

Çevre İktisadı ve Marmara Denizi Kirliliğinin İktisadi Analizi İçin Bir Çerçeve Çalışması
Yazar: Fikret Adaman
Yayın Yılı: 1993

Çifte Uyrukluluk Sorunu
Yazar: Rona Aybay
Yayın Yılı: 1993

Günümüzdeki Sosyal Demokrasi
Yazar: Yurdakul Fincancıoğlu
Yayın Yılı: 1993

Makedonya ve Sorunları
Yazar: Şule Kut
Yayın Yılı: 1993

Türk Ekonomisine Sosyal Demokrat Çözümler 3
Yazar:  
Yayın Yılı: 1992

Sosyal Demokrasi Açısından Kürt Sorunu
Yazar: Şahin Alpay
Yayın Yılı: 1992

Türkiye'de Ücretlilerin Kazanç Durumundaki Gelişmeler, (1980-1990)
Yazar: Mete Törüner
Yayın Yılı: 1992

Silahlı Kuvvetler Sivil Otorite İlişkisinin Yeniden Düzenlenmesi
Yazar: Hikmet Özdemir
Yayın Yılı: 1991

Federal Almanya'daki Türk İşadamları ve Bunların Ülke İçindeki Sosyo-Ekonomik Gelişmelere Katkıları
Yazar: Faruk Şen
Yayın Yılı: 1991

Milli Eğitim Politikaları: Sorunlar ve Çözüm Yolları
Yazar: Bozkurt Güvenç
Yayın Yılı: 1990

Teknoloji: Dünya ve Türkiye
Yazar: Tolga Yarman
Yayın Yılı: 1990

Türkiye İmalat Sanayinde Yoğunlaşma ve Yoğunlaşmayı Belirleyen Faktörler 1975-1985
Yazar: Erol Katırcıoğlu
Yayın Yılı: 1990

Vergi İadesi Uygulamasının Türk İmalat Sanayii İhracatı Üzerindeki Etkisi: (1970-1988)
Yazar: G. Kazgan, H. Kirmanoğlu, N. Tuncer
Yayın Yılı: 1990

Türkiye Sanayisinde Küçük Üretim
Yazar: Sezgin ve Gürel Tüzün
Yayın Yılı: 1990

Yerel Kentsel Hizmetlerin Dağıtımında Ekonomik Verimlilik: Ankara Örnek Alan Çalışması
Yazar: Feyzan Beler
Yayın Yılı: 1990

Sosyalist Enternasyonel 18. Kongre
Yazar:  
Yayın Yılı: 1989

Sosyal Demokrasi Açısından Türkiye İçin Sağlık Politikaları
Yazar: Türkan Akyol
Yayın Yılı: 1989

Kamuoyu Araştırmalarına Göre Türkiye Gelir Dağılımı
Yazar: Emre Kongar
Yayın Yılı: 1989

Avrupa Topluluğunda Sosyal Güvenliğe İlişkin Düzenlemeler ve Türk Sosyal Güvenlik Sisteminin Uyum Sorunları
Yazar: Mesut Önen
Yayın Yılı: 1989

Enflasyon Sorunu ve Türkiye'de Enflasyonu Önleme Politikaları
Yazar: Ziya Öniş Süleyman Özmucur
Yayın Yılı: 1989

Avusturya'da Ekonomi Politikasının Bir Organı ve Avusturya Keynesciliği
Yazar: Naci Kepkep
Yayın Yılı:

Bölüşüm Politikaları
Yazar: Korkut Boratav
Yayın Yılı:

Çalışma Yaşamı Penceresinden Kadın Gerçekleri
Yazar: Meryem Koray
Yayın Yılı:

Çevre Politikaları
Yazar: Arslan Sonat
Yayın Yılı:

Demokratikleşme, Gelişme ve Teknolojik Yapılanma Sürecinde: Kamu Ekonomik Girişimciliği Politikaları
Yazar: Atila Aybay, Celaleddin Dursun, Aykut Ekzen, Hurşit Güneş, Algan Hacaloğlu, Mehmet Kabasakal
Yayın Yılı:

Devlet-Kadın-Siyaset
Yazar: Şirin Tekeli
Yayın Yılı:

Diktadan Demokrasiye
Yazar: Aydın Cıngı
Yayın Yılı:

Doğu Avrupa Sosyalist Ülkeleri Bugünü ve Geleceği
Yazar: Sedat İlhan
Yayın Yılı:

GAP'a Yönelik Politikalar ve Örgütlenme Önerileri
Yazar: Ayda Eraydın
Yayın Yılı:

Güneydoğu Anadolu Projesi
Yazar: Duran Taraklı
Yayın Yılı:

Günümüzdeki Yaklaşımlar Işığında Kadın ve Siyaset
Yazar: Meryem Koray
Yayın Yılı:

İstanbul'daki Sosyal Demokrat Belediye Başkanları
Yazar: Sema Köksal
Yayın Yılı:

İşçinin Feshe Karşı Korunması ve Türkiye İçin Bir Model Önerisi
Yazar: Devrim Ulucan
Yayın Yılı:

Kadın-Erkek Eşitliği Politikaları ve Devlet
Yazar: Şirin Tekeli
Yayın Yılı:

Kamu Ekonomik Girişimciliği Politikaları
Yazar: Algan Hacaloğlu
Yayın Yılı:

Kamu Personeli Rejiminin Düzenlenmesi
Yazar: Aysel Ersan
Yayın Yılı:

Kültür Politikaları
Yazar: Onat Kutlar
Yayın Yılı:

Makro Ekonomik Politikalar
Yazar: Taner Berksoy
Yayın Yılı:

Maliye ve Vergi Politikaları
Yazar: Oğuz Oyan
Yayın Yılı:

Ortadoğu Sorunları ve Türkiye
Yazar:  
Yayın Yılı:

Otomotiv Sektör Raporu
Yazar: Şener Özşahin
Yayın Yılı:

Özel-Yerel Radyo Yayıncılığı ve Almanya Deneyimi
Yazar:  
Yayın Yılı:

Sağlık Sigortaları
Yazar: Bilgi Kongar
Yayın Yılı:

Sanayi İlişkileri Politikaları
Yazar: Devrim Ulucan
Yayın Yılı:

Sanayide Uygulanacak Ana Politikalar
Yazar: Gündüz Pamuk
Yayın Yılı:

Sanayileşme Stratejileri
Yazar: Murat Gültekin, Ergun Türkcan,  Oktar Türel
Yayın Yılı:

Sektör Politikaları
Yazar: Bilsay Kuruç
Yayın Yılı:

Sosyal Demokrat Kültür Politikası İçin Engeller VI
Yazar: Sabahattin Çetin
Yayın Yılı:

Teknoloji Politikası
Yazar: Ergun Türkcan
Yayın Yılı:

Televizyon Yayınlarında Geleneksel Kültür
Yazar: Aysel Aziz
Yayın Yılı:

Türk Bankacılık Sisteminin Yapısı, Sorunları ve Bazı
Yazar: Öztin Akgüç
Yayın Yılı:

Türk Halkının Hağlık Düzeyi Nasıl Yükseltilir
Yazar: Nusret H. Fişek
Yayın Yılı:

Türkiye Enerji Politikası
Yazar: Ömer Kuleli
Yayın Yılı:

Türkiye Ormancılık Politikası
Yazar: Osman Gökçe
Yayın Yılı:

Türkiye'de "Ordu ve Politika"
Yazar: Sema Kılıçer
Yayın Yılı:

Türkiye'de 1980 Sonrası Vergi Politikası
Yazar: Burhan Şenatalar
Yayın Yılı:

Türkiye'de Kamu Harcamalarının Gelişimi
Yazar: Tülay Arın
Yayın Yılı:

Türkiye'de Kamu Kesimi Ekonomisi Genel Öneriler
Yazar: İzzettin Önder
Yayın Yılı:

Türkiye'de Laiklik Sorunsalı
Yazar: Gencay Şaylan
Yayın Yılı:

Türkiye'de Parti Üyelerinin Siyasal Katılımı
Yazar: Harald Schuler
Yayın Yılı:

Türkiye'de Yabancı Sermaye
Yazar: Taner Berksoy, Fatma Doğruel, A.Suut Doğruel
Yayın Yılı:

Türkiye'nin Politik Kültürü Araştırması: İstanbul Uygulaması Sonuçları
Yazar: İlkay Sunar
Yayın Yılı:

Türk-Yunan İlişkileri: Bir Genel Değerlendirme
Yazar: Şükrü S. Gürel
Yayın Yılı:

Yeni Eğitim Düzeni
Yazar: Bozkurt Güvenç
Yayın Yılı:

Yeniden Dağıtım Mekanizmaları
Yazar: Korkut Boratav
Yayın Yılı:

Yerel Yönetimde Yeniden Yapılanma
Yazar: H. Semih Eryıldız
Yayın Yılı:

Yerel Yönetimler İçin Demokratik Bir Model Arayışı
Yazar: Nuri Gökten, Bilgin Topsever, Melek Yurdal
Yayın Yılı:

Alman Sosyal Demokrat Partisi Programı
Yazar:  
Yayın Yılı:

Batı Avrupa'da Sosyal Demokrasi
Yazar:  
Yayın Yılı:

Kentleşme ve Kentlileşme Politikaları
Yazar:  
Yayın Yılı:

Sivil Toplum
Yazar:  
Yayın Yılı:

Sosyal Demokraside Ekonomi Politikaları
Yazar:  
Yayın Yılı:

Sosyal Demokrasinin Çağdaş Boyutları
Yazar:  
Yayın Yılı:

Sosyal Demokrat İdeoloji
Yazar:  
Yayın Yılı:

Türk Ekonomisine Sosyal Demokrat Çözümler 1
Yazar:  
Yayın Yılı:

Türk Ekonomisine Sosyal Demokrat Çözümler 2
Yazar:  
Yayın Yılı:

Yurt Dışındaki Türkler
Yazar:  
Yayın Yılı: