• TÜRKİYE SOSYAL EKONOMİK ve SİYASAL ARAŞTIRMALAR VAKFI

Avrupa Toplum Modeli: Nerden Nereye

Avrupa Toplum Modeli: Nerden Nereye

Avrupa Toplum Modeli: Nerden Nereye

Meryem Koray

2002

Bu kitap, Avrupa "ailesini" sosyal yönleriyle ve geçmişten bugüne yaşadığı gelişmeler, karşılaştığı sorunlar, izlediği politikalar, aldığı önlemler içinde tanıtmayı amaçlamaktadır. 

Kitabı okumak için TIKLAYINIZ

 

DİĞER YAYINLAR

Türkiye'de Kamu Finansman Biçiminin Finans Piyasalarına Etkisi
Yazar: Ümit Erol
Yayın Yılı: 2001

Vakıflar Mevzuatı
Yazar: Talha Apak, Uğur Büyükbalkan, Hıdır Menteş
Yayın Yılı: 2001

Cumhuriyet Halk Partisi: Kökeni Ulusal Direnişe Dayanan Bir Devrim Partisi
Yazar: Şerafettin Turan
Yayın Yılı: 2000

Türkiye'de Siyasi Parti Seçmenleri ve Toplum Düzeni
Yazar: Necat Erder
Yayın Yılı: 1999

Türkiye'nin Kürt Sorunu
Yazar: Baskın Oran, Cumhur Keskin, Füsun Üstel, Koray Düzgören, Seyfettin Gürsel, Şahin Alpay
Yayın Yılı: 1996

Türkiye'de Siyasi Parti Seçmenlerinin Nitelikleri
Yazar: Necat Erder
Yayın Yılı: 1996

Türkiye'de Siyasi Partilerin Seçmenleri ve Sosyal Demokrasinin Toplumsal Tabanı
Yazar: Necat Erder
Yayın Yılı: 1995

Değişen Koşullarda Sendikacılık
Yazar: Meryem Koray
Yayın Yılı: 1994

Dünyada Özelleştirme ve Türkiye
Yazar: Cevat Karataş, Ziya Öniş
Yayın Yılı: 1994

İsveç ve Finlandiya Sosyal Demokrat Partilerin Programları
Yazar:  
Yayın Yılı: 1993

Çevre İktisadı ve Marmara Denizi Kirliliğinin İktisadi Analizi İçin Bir Çerçeve Çalışması
Yazar: Fikret Adaman
Yayın Yılı: 1993

Çifte Uyrukluluk Sorunu
Yazar: Rona Aybay
Yayın Yılı: 1993

Günümüzdeki Sosyal Demokrasi
Yazar: Yurdakul Fincancıoğlu
Yayın Yılı: 1993

Makedonya ve Sorunları
Yazar: Şule Kut
Yayın Yılı: 1993

Türk Ekonomisine Sosyal Demokrat Çözümler 3
Yazar:  
Yayın Yılı: 1992

Sosyal Demokrasi Açısından Kürt Sorunu
Yazar: Şahin Alpay
Yayın Yılı: 1992

Türkiye'de Ücretlilerin Kazanç Durumundaki Gelişmeler, (1980-1990)
Yazar: Mete Törüner
Yayın Yılı: 1992

Silahlı Kuvvetler Sivil Otorite İlişkisinin Yeniden Düzenlenmesi
Yazar: Hikmet Özdemir
Yayın Yılı: 1991

Federal Almanya'daki Türk İşadamları ve Bunların Ülke İçindeki Sosyo-Ekonomik Gelişmelere Katkıları
Yazar: Faruk Şen
Yayın Yılı: 1991

Milli Eğitim Politikaları: Sorunlar ve Çözüm Yolları
Yazar: Bozkurt Güvenç
Yayın Yılı: 1990

Teknoloji: Dünya ve Türkiye
Yazar: Tolga Yarman
Yayın Yılı: 1990

Türkiye İmalat Sanayinde Yoğunlaşma ve Yoğunlaşmayı Belirleyen Faktörler 1975-1985
Yazar: Erol Katırcıoğlu
Yayın Yılı: 1990

Vergi İadesi Uygulamasının Türk İmalat Sanayii İhracatı Üzerindeki Etkisi: (1970-1988)
Yazar: G. Kazgan, H. Kirmanoğlu, N. Tuncer
Yayın Yılı: 1990

Türkiye Sanayisinde Küçük Üretim
Yazar: Sezgin ve Gürel Tüzün
Yayın Yılı: 1990

Yerel Kentsel Hizmetlerin Dağıtımında Ekonomik Verimlilik: Ankara Örnek Alan Çalışması
Yazar: Feyzan Beler
Yayın Yılı: 1990

Sosyalist Enternasyonel 18. Kongre
Yazar:  
Yayın Yılı: 1989

Sosyal Demokrasi Açısından Türkiye İçin Sağlık Politikaları
Yazar: Türkan Akyol
Yayın Yılı: 1989

Kamuoyu Araştırmalarına Göre Türkiye Gelir Dağılımı
Yazar: Emre Kongar
Yayın Yılı: 1989

Avrupa Topluluğunda Sosyal Güvenliğe İlişkin Düzenlemeler ve Türk Sosyal Güvenlik Sisteminin Uyum Sorunları
Yazar: Mesut Önen
Yayın Yılı: 1989

Enflasyon Sorunu ve Türkiye'de Enflasyonu Önleme Politikaları
Yazar: Ziya Öniş Süleyman Özmucur
Yayın Yılı: 1989

Avusturya'da Ekonomi Politikasının Bir Organı ve Avusturya Keynesciliği
Yazar: Naci Kepkep
Yayın Yılı:

Bölüşüm Politikaları
Yazar: Korkut Boratav
Yayın Yılı:

Çalışma Yaşamı Penceresinden Kadın Gerçekleri
Yazar: Meryem Koray
Yayın Yılı:

Çevre Politikaları
Yazar: Arslan Sonat
Yayın Yılı:

Demokratikleşme, Gelişme ve Teknolojik Yapılanma Sürecinde: Kamu Ekonomik Girişimciliği Politikaları
Yazar: Atila Aybay, Celaleddin Dursun, Aykut Ekzen, Hurşit Güneş, Algan Hacaloğlu, Mehmet Kabasakal
Yayın Yılı:

Devlet-Kadın-Siyaset
Yazar: Şirin Tekeli
Yayın Yılı:

Diktadan Demokrasiye
Yazar: Aydın Cıngı
Yayın Yılı:

Doğu Avrupa Sosyalist Ülkeleri Bugünü ve Geleceği
Yazar: Sedat İlhan
Yayın Yılı:

GAP'a Yönelik Politikalar ve Örgütlenme Önerileri
Yazar: Ayda Eraydın
Yayın Yılı:

Güneydoğu Anadolu Projesi
Yazar: Duran Taraklı
Yayın Yılı:

Günümüzdeki Yaklaşımlar Işığında Kadın ve Siyaset
Yazar: Meryem Koray
Yayın Yılı:

İstanbul'daki Sosyal Demokrat Belediye Başkanları
Yazar: Sema Köksal
Yayın Yılı:

İşçinin Feshe Karşı Korunması ve Türkiye İçin Bir Model Önerisi
Yazar: Devrim Ulucan
Yayın Yılı:

Kadın-Erkek Eşitliği Politikaları ve Devlet
Yazar: Şirin Tekeli
Yayın Yılı:

Kamu Ekonomik Girişimciliği Politikaları
Yazar: Algan Hacaloğlu
Yayın Yılı:

Kamu Personeli Rejiminin Düzenlenmesi
Yazar: Aysel Ersan
Yayın Yılı:

Kültür Politikaları
Yazar: Onat Kutlar
Yayın Yılı:

Makro Ekonomik Politikalar
Yazar: Taner Berksoy
Yayın Yılı:

Maliye ve Vergi Politikaları
Yazar: Oğuz Oyan
Yayın Yılı:

Ortadoğu Sorunları ve Türkiye
Yazar:  
Yayın Yılı:

Otomotiv Sektör Raporu
Yazar: Şener Özşahin
Yayın Yılı:

Özel-Yerel Radyo Yayıncılığı ve Almanya Deneyimi
Yazar:  
Yayın Yılı:

Sağlık Sigortaları
Yazar: Bilgi Kongar
Yayın Yılı:

Sanayi İlişkileri Politikaları
Yazar: Devrim Ulucan
Yayın Yılı:

Sanayide Uygulanacak Ana Politikalar
Yazar: Gündüz Pamuk
Yayın Yılı:

Sanayileşme Stratejileri
Yazar: Murat Gültekin, Ergun Türkcan,  Oktar Türel
Yayın Yılı:

Sektör Politikaları
Yazar: Bilsay Kuruç
Yayın Yılı:

Sosyal Demokrat Kültür Politikası İçin Engeller VI
Yazar: Sabahattin Çetin
Yayın Yılı:

Teknoloji Politikası
Yazar: Ergun Türkcan
Yayın Yılı:

Televizyon Yayınlarında Geleneksel Kültür
Yazar: Aysel Aziz
Yayın Yılı:

Türk Bankacılık Sisteminin Yapısı, Sorunları ve Bazı
Yazar: Öztin Akgüç
Yayın Yılı:

Türk Halkının Hağlık Düzeyi Nasıl Yükseltilir
Yazar: Nusret H. Fişek
Yayın Yılı:

Türkiye Enerji Politikası
Yazar: Ömer Kuleli
Yayın Yılı:

Türkiye Ormancılık Politikası
Yazar: Osman Gökçe
Yayın Yılı:

Türkiye'de "Ordu ve Politika"
Yazar: Sema Kılıçer
Yayın Yılı:

Türkiye'de 1980 Sonrası Vergi Politikası
Yazar: Burhan Şenatalar
Yayın Yılı:

Türkiye'de Kamu Harcamalarının Gelişimi
Yazar: Tülay Arın
Yayın Yılı:

Türkiye'de Kamu Kesimi Ekonomisi Genel Öneriler
Yazar: İzzettin Önder
Yayın Yılı:

Türkiye'de Laiklik Sorunsalı
Yazar: Gencay Şaylan
Yayın Yılı:

Türkiye'de Parti Üyelerinin Siyasal Katılımı
Yazar: Harald Schuler
Yayın Yılı:

Türkiye'de Yabancı Sermaye
Yazar: Taner Berksoy, Fatma Doğruel, A.Suut Doğruel
Yayın Yılı:

Türkiye'nin Politik Kültürü Araştırması: İstanbul Uygulaması Sonuçları
Yazar: İlkay Sunar
Yayın Yılı:

Türk-Yunan İlişkileri: Bir Genel Değerlendirme
Yazar: Şükrü S. Gürel
Yayın Yılı:

Yeni Eğitim Düzeni
Yazar: Bozkurt Güvenç
Yayın Yılı:

Yeniden Dağıtım Mekanizmaları
Yazar: Korkut Boratav
Yayın Yılı:

Yerel Yönetimde Yeniden Yapılanma
Yazar: H. Semih Eryıldız
Yayın Yılı:

Yerel Yönetimler İçin Demokratik Bir Model Arayışı
Yazar: Nuri Gökten, Bilgin Topsever, Melek Yurdal
Yayın Yılı:

Alman Sosyal Demokrat Partisi Programı
Yazar:  
Yayın Yılı:

Batı Avrupa'da Sosyal Demokrasi
Yazar:  
Yayın Yılı:

Kentleşme ve Kentlileşme Politikaları
Yazar:  
Yayın Yılı:

Sivil Toplum
Yazar:  
Yayın Yılı:

Sosyal Demokraside Ekonomi Politikaları
Yazar:  
Yayın Yılı:

Sosyal Demokrasinin Çağdaş Boyutları
Yazar:  
Yayın Yılı:

Sosyal Demokrat İdeoloji
Yazar:  
Yayın Yılı:

Türk Ekonomisine Sosyal Demokrat Çözümler 1
Yazar:  
Yayın Yılı:

Türk Ekonomisine Sosyal Demokrat Çözümler 2
Yazar:  
Yayın Yılı:

Yurt Dışındaki Türkler
Yazar:  
Yayın Yılı: