• TÜRKİYE SOSYAL EKONOMİK ve SİYASAL ARAŞTIRMALAR VAKFI

Nasıl Bir Türkiye İstiyoruz? : Arayış Toplantıları

Nasıl Bir Türkiye İstiyoruz? : Arayış Toplantıları

Nasıl Bir Türkiye İstiyoruz? : Arayış Toplantıları

Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı

2018

NASIL BİR TÜRKİYE İSTİYORUZ ?

Türkiye’nin son 6-7 yıldır içine yeniden yuvarlandığı otoriter yönetim 
anlayışı; 15 Temmuz darbe girişimi ve 16 Nisan Anayasa Referandumu 
sonrası TBMM’ni devre dışı bırakan uygulamalarla 12 Eylül’ü hatırlatan, 
hukuk açısından zaman zaman onu da aşan bir boyut kazandı. 
Buraya nasıl gelindiği, kimin nerede, ne kadar hata yaptığı, hangi kritik 
aşamalarda atılması gereken adımların atılmadığı; bütün bunlar
tartışılması gereken ve tartışageldiğimiz sorular.
Bu soruları sosyal demokrat, sosyalist, liberal, milliyetçi ve mütedeyyin 
kesimden kanaat önderlerinin katıldığı “Arayış Toplantıları” ile gündeme 
taşıdık. Tartışmaya katılanlar Türkiye siyasetinin tıkanmışlığını aşmak ve 
Türkiye’nin normalleşmesi için ne yapmamız, nasıl yapmamız gerektiği 
sorularına cevap bulmaya çalıştı. 16 Nisan Referandumu’ndan başlayarak 
2019’da Türkiye’nin belki de geri döndürülmesi zor bir şekilde
demokrasiden uzaklaşmasının önüne nasıl geçilebileceğini konuştular. 
Bu toplantılarda son derece çarpıcı tahliller, siyasi faaliyet yürütenlerin 
önünü açabilecek öneriler üretildi. Bütün bu hasılanın ses kayıtlarında 
kalmamasını istedik. Özgür, barışçı, hukuk devletine saygılı bir Türkiye 
isteyenlerin yararlanabilmeleri amacıyla toplantı notlarını redakte edip 
sadeleştirerek elinizdeki kitapçık haline getirdik.
Her toplantının notlarının başında o toplantının katılımcılarının isimleri 
yer alıyor. Ancak, isimden çok fikre odaklanılmasını tercih ettiğimiz için 
görüşleri isimsiz olarak yayımladık.
Tüm toplumsal kesimlerin barış içinde bir arada yaşayabilecekleri 
demokratik bir Türkiye umuduyla...
TÜSES Yönetim Kurulu

KİTABI PDF FORMATINDA İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ