• TÜRKİYE SOSYAL EKONOMİK ve SİYASAL ARAŞTIRMALAR VAKFI

“Yereli Yönetmek ve Yereli Yönetmeye Aday Olmak" adlı toplantı gerçekleştirildi.

“Yereli Yönetmek ve Yereli Yönetmeye Aday Olmak" adlı toplantı gerçekleştirildi.


TüSES (  (Türkiye Sosyal, Ekonomik ve Siyasal Araştırmalar Vakfı) ve FES ( Friedrich Eberth Vakfı ) tarafından, kısa süre önce hayattan ayrılan TüSES Kurucu üyelerinden "Ertuğrul Çepni Anısına" düzenlenen “Yereli Yönetmek ve Yereli Yönetmeye Aday Olmak"  konulu toplantısı Dr. Erich Holzwarth'ın katılımıyla gerçekleştirildi. 05 Ekim Cuma günü Şişli Belediyesi, Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde  yapılan toplantının açılış konuşmasını  TüSES Genel Sekreteri Muammer Keskin ve TüSES Başkanı Celal Korkut Yıldırım yaptı.
Yıldırım Konuşmasında "
Yurtdışı deneyimlerin de aktarılacağı bu toplantımızla, Almanya özelinden hareketle, biraz da Avrupa Birliği ve yerel yönetimler konusuna da girmiş olacağız. Bu toplantıyla sosyal demokrat yönetim ilkelerini yeniden gündeme getirmeyi ve bu ilkelerin Türkiye’deki uygulamalarla nasıl örtüştüğüne ya da örtüşmediğine dikkat çekmeyi amaçlıyoruz.  Konuşmacımız Dr. Erich Holzwarth’a yerel yönetim uygulamaları, üye parti ilişkileri , adaylık süreçleri ve seçim kampanyaları konusunda yetkin isim" diyerek sözü toplantının  ilk bölüm moderatörü olan yerel yönetim konularının duayeni TÜSES kurucu başkanı Prof. Dr. Korel Göymen'e bıraktı.

Toplantının “ Yereli Yönetmek” konulu birinci bölümünün moderatörlüğünü TüSES eski başkanı  Prof. Dr. Korel Göymen, “ Yereli Yönetmeye Aday Olmak” konulu ikinci bölümün moderatörlüğünü ise CHP eski PM Üyesi Ercan Karakaş yaptı. Her iki oturumun konuşmacısı  SPD Baden- Württemberg Eyaleti Yerel Yönetim ve Yerel Seçimler Sorumlusu Dr Erich Holzwarth oldu.

Dr. Erich Holzwarth sunumlarında;
Almanya'da belediye başkanları ve belediye meclis üyelerinin görev ve sorumlulukları nasıl tanımlanmıştır?
Muhalefette neler başarılabilir?
Avrupa Birliğinde yerel yönetimlerin güncel konu ve sorunları nelerdir?
Etik saydamlık ve sosyal demokrat yönetim ilkeleri,
Partiyle belediye başkanı ve belediye meclis üyelerinin ilişki ve iletişimi nasıl düzenlenir?
Sosyal Demokrat yerel yönetimlerde uygulama örnekleri,
Yerel Yönetimlerde yeni yaklaşımlar ve katılımcılık,
Almanya'da aday belirleme süreçleri nasıl yürütülür?
İdeal adayın özellikleri nasıl olmalıdır?
Kampanyada ne yapmalı, seçmene nasıl dokunmalı?
Seçmeni ikna etme süreçleri nasıl yönetilmeli?
Aday kampanyasını nasıl planlamalı?
Kampanya finansmanı konuları hakkında bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

 

 

Dr. HOLZWARTH SUNUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

 

TOPLANTININ VİDEO KAYITLARINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
( DİLİ TÜRKÇE ve ALMANCADIR)

 

TOPLANTININ TÜRKÇE TERCÜMESİNİ DİNLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ