• TÜRKİYE SOSYAL EKONOMİK ve SİYASAL ARAŞTIRMALAR VAKFI

Siyasal İslam ve Türkiye-Almanya İlişkileri

Doç. Dr. Behlül ÖZKAN

Siyasal İslam ve Türkiye-Almanya İlişkileri


PDF FORMATINDA OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 

Siyasal İslam ve Türkiye-Almanya İlişkileri
Türkiye-Almanya ilişkileri, her iki ülkede uluslararası ilişkiler alanında yayımlanan akademik
çalışmalarda gereken ilgiye mazhar olmamasıyla dikkat çeker. Türkiye’de 1980 sonrasında
yapılan çalışmalarda Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerin ağırlık kazanması nedeniyle sadece
Almanya’ya odaklanan yayımlar geri planda kalmış, bu ülkeyle ilişkiler AB kapsamında
değerlendirilmiştir. Örnek vermek gerekirse Baskın Oran’ın editörlüğünü yaptığı ve alanındaki
en kapsamlı akademik kitaplardan olan Türk Dış Politikası isimli çalışmada Almanya ile
ilişkilere özel bir başlık açılmaması çarpıcıdır. Benzer şekilde Almanya’da Türkiye dış politikası
ve siyaseti üzerine çalışmalar, Fransa ve İngiltere gibi Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında son
derece kısıtlıdır. Alman üniversitelerinde ülkede yaşayan Türklerin sorunları, Türkoloji, Osmanlı
tarihi üzerine çok sayıda kürsü ve merkez bulunurken, Modern Türkiye siyaseti ve dış politikası
üzerine yapılan akademik çalışmalar yetersizdir. İki ülke arasındaki tarihsel ilişkiler, Türkiye’nin
dış ticaretinde Almanya’nın ağırlığı, dünya ekonomisinde Almanya’nın yeri, Almanya’nın
Ortadoğu politikasında Türkiye’nin önemli konumu, Almanya’da sayıları 3 milyona yaklaşan
Türkiye kökenli nüfus düşünüldüğünde, Türkiye-Almanya ilişkilerine yönelik akademik ilginin
mevcut durumdan çok daha yoğun olması beklenirdi. Yazının tümü için TIKLAYINIZ