• TÜRKİYE SOSYAL EKONOMİK ve SİYASAL ARAŞTIRMALAR VAKFI

KENT YOKSULLUĞU ÇALIŞTAY RAPORU

KENT YOKSULLUĞU ÇALIŞTAY RAPORU

İstanbul Kent Konseyi Kent Yoksulluğu Çalışma Grubu, 22 Kasım 2022 tarihinde çok sayıda meslek odaları, kamu kuruluşları, dernek v.b. kuruluşların temsilcilerinin katıldığı bir çalıştay düzenledi.

Çalıştay, tüm dünyada derinleşen yoksulluğa dair yürütülen hizmet ve çalışmalardaki dönüşüme paralel olarak, kentsel yoksulluğun giderilmesi ve sosyal adaletin sağlanmasına hak odaklı bir bakışla katkı sunma amacı ile düzenlendi.  "Kent Hakkı" çalıştayın teması olarak belirlendi. 

"Kent Yoksulluğu" başlığını taşıyan çalıştaya kuruluşların temsilcilerinin yanısıra vatandaşlar da katıldı. Çalıştay raporunun tamamını okumak için linki tıklayınız.