• TÜRKİYE SOSYAL EKONOMİK ve SİYASAL ARAŞTIRMALAR VAKFI

TÜSES, Siyasi Partilerin gençlik kolları üyelerine dijital medya eğitimi verdi

TÜSES, Siyasi Partilerin gençlik kolları üyelerine dijital medya eğitimi verdi

 

TÜSES, SİYASİ PARTİLERİN GENÇLİK KOLLARI ÜYELERİNE DİJİTAL MEDYA EĞİTİMİ VERDİ

TÜSES, Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği’nin desteğiyle, 24 Kasım 2018 Cumartesi günü siyasi parti üyesi gençlere yönelik dijital medya eğitimi düzenledi. İstanbul’da TÜSES Merkezi’nde düzenlenen eğitimde Dijital Medya Eğitimi’nde dijital haklar ve dijital güvenlik konuları ele alındı.  

Eğitim programı TÜSES Yönetim Kurulu Başkanı Celal Korkut Yıldırım’ın açılış konuşmasıyla başladı. TÜSES olarak Türkiye’de toplumsal, ekonomik, siyasi alanlarda çalışmalarını yürüttüklerini belirten Yıldırım, dijital medyanın siyaseti dönüştürdüğünü ve özellikle gençlerin bu dönüşümde önemli role sahip olduğunu belirtti.

Toplumsal Bilgi ve İletişim Derneği’nden (TBİD) Arda Çetin tarafından verilen dijital haklar eğitiminde katılımcılara kişisel veri, kişisel verinin türleri ile kişisel verilerin işlenmesi süreci ayrıntılı olarak anlatıldı. Google, Facebook, Instagram, Youtube, Twitter gibi platformların kullanıcıların kişisel verilerine nasıl eriştiğini örneklerle gösteren Çetin, internet kullanıcılarının gerçek hayatta olduğu gibi dijital ortamlarda da gizliliklerini önemsemeleri gerektiğinin ve dijital mahremiyete dair bir farkındalığa sahip olmaları gerektiğinin altını çizdi. Dijital gözetime karşı mevcut hukuki düzenlemelere de değinen Arda Çetin, geçtiğimiz baharda yürürlüğe giren Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Regülasyonu ile Türkiye’de Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve kanunun uygulanmasına ilişkin bilgi verdi.

Eğitimin ikinci bölümünde TBİD’den Mehmet Şafak Sarı, dijital güvenlik sunumunda dünyada internet ve bilgi güvenliği konusundaki genel durumu ve güncel gelişmeleri aktardı.  Şirketlerin, gündelik ve gönüllü olarak durmaksızın kendimizle ilgili internette paylaştığımız verilerle kar elde ettiğini dile getiren Sarı, Facebook’taki basit bir ‘beğen’ butonunun bile kullanıcılar hakkında psikografik veriler çıkarmak ve  şirketlerin daha kolay mikro-hedefleme yapmalarını sağlamak için kullanıldığını söyledi. Kullanıcıların daha fazla açık kaynaklı yazılımlara yönelmelerinin gerekliliğine dikkat çeken Sarı, dijital gözetime karşı verilerimizi korumak için kullanılabileceğimiz koruyucu yazılımları ve araçları tanıttı.

1989 yılından bu yana çalışmalarını sürdüren TÜSES, hukuk ve insan hakları, sürdürülebilir kalkınma, sosyal politikalar, yerel yönetimler, demokratikleşme, dış politika, bilim, teknoloji ve girişimcilik alanlarında raporlar hazırlamanın yanı sıra etkinlikler düzenlemekte, çeşitli projeler gerçekleştirmektedir. Gençlerin siyasi katılımını artırmak için de çeşitli projeler gerçekleştiren TÜSES, iki yıldan beri Genç Siyaset Atölyeleri düzenlemektedir.