• TÜRKİYE SOSYAL EKONOMİK ve SİYASAL ARAŞTIRMALAR VAKFI

Hak Temelli Yerel Politika Bağlamında Beyoğlu’ndaki Göçmenler: Nitel bir Araştırma

Hak Temelli Yerel Politika Bağlamında Beyoğlu’ndaki Göçmenler: Nitel bir Araştırma

Vakfımızın ,Heinrich Böll Stiftung Derneği’nin desteğiyle yürüttüğü diğer bir araştırma olan ''Hak Temelli Yerel Politika Bağlamında Beyoğlu’ndaki Göçmenler: Nitel bir Araştırma” adlı rapor yayınlandı.

Hatice Kurtuluş, Deniz Yükseker ve Esra Kaya Erdoğan’ın Ağustos-Kasım 2021’de Beyoğlu ilçesinde nitel yöntemlerle yaptıkları saha çalışmasının bulgularını içeren bu rapor,İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Planlama Müdürlüğü’nün Beyoğlu İlçesi için katılımcı bir strateji planı hazırlama çalışmalarına bir katkı sunma amacı taşıyor.

Raporda Beyoğlu’nda giderek çeşitlenen göçmen gruplarının mekânda tutunma, yerleşme, hareketlilik dinamikleri, kentsel hizmetlere erişim düzeyleri ve erişim sorunları ele alınıyor.

Raporu okumak için tıklayınız