• TÜRKİYE SOSYAL EKONOMİK ve SİYASAL ARAŞTIRMALAR VAKFI

TüSES VAKFI 27. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

TüSES VAKFI 27. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

TÜRKİYE SOSYAL EKONOMİK SİYASAL ARAŞTIRMALAR VAKFI (TÜSES)

27. Olağan Genel Kurulu Yapıldı 03 Ocak 2018 / Çarşamba 


 TüSES  Vakfı'nın  27. Olağan Genel Kurulu, 18 Aralık 2017 günü saat 15.00 için çağrısı yapılan, ancak çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen toplantısı önceden yapılan çağrıya uygun olarak 03 Ocak 2018 Çarşamba günü saat 15.00’de Vakıf merkezinde çoğunluk aranmaksızın toplandı.     
        Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Celal Korkut YILDIRIM tarafından açıldı ve saygı duruşuna davet etti. Başkanın önerisi üzerine Genel Kurul’u yönetmek üzere Divan Başkanlığına Korel GÖYMEN,  Başkan Yardımcılığına  Mehmet URAL, Yazmanlıklara Dursun BULUT ve Kemal KILIÇ oybirliğiyle seçildi. Divan Başkanı Korel GÖYMEN kısa bir açılış ve teşekkür konuşmasından sonra önceden ilan edilen aşağıdaki gündemi okudu.

GÜNDEM:

 1. 1. Yönetim Kurulu Başkanının toplantıyı açışı ve saygı duruşu
 2. 2. Divan Üyelerinin Seçimi ve Divan’a toplantı tutanağının imzalama yetkisinin verilmesi,
 3. 3. 2016- 2017 yılı Çalışma, Mali ve Denetleme Kurulu Raporlarının Okunması ve görüşülmesi,
 4. 4. Raporların Aklanması,
 5. 5. Vakıf Senedi’nin 8. maddesindeki “seçilmiş üyelerin” oylanması,
 6. 6. 2017-2018 yılı çalışmalarına yönelik tavsiye kararlarının alınması,
 7. 7. Yönetim ve Denetim Kurulları Üyelikleri İçin Aday Başvurusu ve Seçim Yapılması,
 8. 8. Dilek ve öneriler.

Gündem değişikliği önerisi olup olmadığı soruldu. Herhangi bir öneri olmasının ardından gündem kesinleştirildi. Vakıf Senedi’nin 10. maddesine göre Divan Kurulu’na toplantı tutanağını imzalama yetkisi verilmesi oybirliği ile kabul edildi. Ardından diğer gündem maddelerinin görüşmelerine geçildi. Bu konuşmaların ardından söz almak isteyen başka üye olmadığı için gündemin 4. maddesine göre okunan Çalışma Raporu ve Mali Raporu ile Denetleme Kurulu Raporuyla ve Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu’nun aklanmasına geçildi. Yapılan oylama sonunda raporlar onaylanıp Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu ayrı ayrı oybirliği ile aklandı.Gündemin 5. maddesine göre üyeliğe kabul için Yönetim Kurulu tarafından önerilen “seçilmiş üyelerin” kabulünün oylanmasına geçildi. Tek tek isimler okunduktan sonra;Murat ERSOY, Hamdi GARGIN, Begüm UZUN TAŞKIN, Canan ÖZBEY, Murat FIRAT Vakıf Senedi’nin 8. maddesi çerçevesinde TÜSES üyeliğine oybirliğiyle kabul edildiler.Divan Başkan’ı “hem Yönetim hem de Denetim Kurullarının seçim usulüne yönelik olarak kapalı oy sistemi / işaret yoluyla oy kullanılması” önerisi ayrı ayrı oya sunularak işaret yoluyla oy kullanılması usulü Genel Kurul tarafından oybirliğiyle kabul edildi. Oylama sonucunda;

             Yönetim Kurulu üyeliğine; 

 1. Celal Korkut YILDIRIM
 2. Muammer KESKİN
 3. Güler GÜLTEKİN
 4. Adil DEMİRCİ
 5. Erhan DOĞAN
 6. Gazi ZORER
 7. Nilgün Özşahin
 8. Yüksel TAŞKIN
 9. Serdar KIRAN

     Yedek üye olarak    
 10. Murat ERSOY
 11. Hamdi GARGIN
 12. Bilgehan BAYKAL
 13. Melisa KUTLUĞ
 14. Ozan KARAÇAM

      Denetleme Kurulu Üyeliğine
 15. Kemal KILIÇ
 16. Yasemin AVŞAR
 17. Nilüfer METE oybirliği ile seçildiler.