• TÜRKİYE SOSYAL EKONOMİK ve SİYASAL ARAŞTIRMALAR VAKFI

TÜSES’ten yerel yönetimler için ‘göç politika belgesi'

TÜSES’ten yerel yönetimler için ‘göç politika belgesi'


Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı (TÜSES), ‘Kapsayıcı Belediyecilik ve Göçmenlerin Kamusal Hizmetlere Erişimi - Yerel Politikalar İçin Öneriler’ başlıklı politika belgesini yayınladı.

Belgedeki öneriler şu başlıklar altında toplandı: Kamusal Hizmetlere
Erişim, Yasal Düzenlemeler, Kaynakların Geliştirilmesi, Veri Toplama ve Veri Paylaşımı, Sürdürülebilirlik, Kapsayıcılık ve Entegrasyon, Toplumsal Gerilimle Başa Çıkma, Çok Katmanlı Göç Yönetişimi. TÜSES’in Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği’nin desteğiyle hazırladığı ‘İstanbul’daki Suriyeli Sığınmacılara Yönelik Algı ve Tutumlar: Partizanlık, Yabancı Karşıtlığı, Tehdit Algıları ve Sosyal Temas’ araştırması yayınlandıktan sonra, iki kurum 21 Ekim 2021’de, İstanbul’da bu araştırma sonuçlarını baz alan çevrimiçi bir çalıştay düzenlemişti. ‘Katılımcı Belediyecilik Anlayışı ve Göçmenlerin Kamusal Hizmetlere Erişimi’ başlıklı çalıştaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bazı ilçe belediyeleri ile göç alanında çalışan sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, akademisyenler ve araştırmacılar katılmış, yerel gözlem ve deneyimler ayrıntılı biçimde aktarılarak, tartışılmıştı.

Bu çalıştayda çıkan sonuçlar doğrultusunda sıralanan yerel politika önerileri Deniz Yükseker’in hazırladığı politika belgesine yansıtıldı.

Araştırma çalışmasını Deniz Yükseker ile birlikte Hüseyin Yener Erköse’nin gerçekleştirdiği politika belgesini okumak için TIKLAYINIZ