• TÜRKİYE SOSYAL EKONOMİK ve SİYASAL ARAŞTIRMALAR VAKFI

Demokrasi İçin Özgür Düşünce Ve Özerk Üniversitenin Yanındayız

Demokrasi İçin Özgür Düşünce Ve Özerk Üniversitenin Yanındayız

DEMOKRASİ İÇİN ÖZGÜR DÜŞÜNCE

VE ÖZERK ÜNİVERSİTENİN YANINDAYIZ

 

Boğaziçi Üniversitesi’nde yapılan rektör ataması ile başlayan ve iki fakülte açılmasına kadar uzanan sürece yasal bir hak olarak bakmak, kurumsal geleneği ve toplumsal meşruiyeti yok saymak; toplumsal vicdanı ve aklı zorlayan bir durumdur.

Üniversitelerden talep edilenin, akademik özgürlükten yoksun, sessiz, biat kültürüne boyun eğer bir niteliğe bürünmeleri olduğunu görüyoruz. Oysa üniversiteler akademik, idari ve mali özerklikleri sayesinde bilimsel akıl ile toplumsal faydanın yeşermesi gereken yerlerdir. Bu kurumların dışarıdan baskıya maruz bırakılması bilimsel üretim ile yaratıcılığın ve değişimin büyük ölçüde sakatlanmasına ve geri döndürülemez hasarlar oluşmasına yol açmaktadır.

Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı (TÜSES) olarak akademik özgürlüğün sınırlanması ile dünyadan giderek daha fazla uzaklaştığımızı, farklı düşüncelerin baskılanması ile de adeta beyin sürgününün dayatıldığı bir ortama mahkûm edildiğimizi görüyoruz. Bu ortamda nefes almaya çalışan gençlerimizin sesinin duyulmasını ve haklı taleplerinin vakit kaybetmeden değerlendirilmesinin gerekliliğine inanıyoruz.

Üniversitelerin bileşeni olan akademisyenlerin ve gençlerin yaratıcılık, özgüven ve özgürlükle donatılması, sağlıklı geleceğe uzanan köprünün sacayağıdır. Boğaziçi Üniversitesi, her ses, her renk ve her düşüncenin özgürce dile getirildiği, çoğulcu demokrasi niteliğine sahip kurumlarımız arasında dünya ölçeğinde özel bir konuma sahiptir. Kurumun itibarına ve yapısına yönelik saldırılar sadece kuruma değil, Türkiye’ye, toplumun geleceğine ve de toplumsal huzura zarar vermektedir.

Evrensel, demokratik üniversite geleneklerini ve akademik ilkelerini savunan Boğaziçi Üniversitesi ve bileşenlerinin haklı taleplerini destekliyoruz. Akademisyenlerin, öğrencilerin ve mezunların ortaya koydukları tepkiyi dikkate almadan, kanuni uygunluk yaratmak adına iki fakültenin daha açılması kararı devlet teamüllerine uygun olmadığı gibi, devletin vatandaşı ile inatlaşması benzeri daha ağır sorunları da tetikleyeceği aşikârdır.

 

Hayatımızı anlamlandıran, bize yaşam sevinci, gelecek umudu aşılayan gençlerimizin ve akademik camianın sesini kısmaya çalışmak yerine, taleplerini dinleme iradesini göstermenin toplumsal uzlaşmanın ve barışın kapısını aralayacağına inanıyor, sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz.

 

Türkiye Sosyal Ekonomik

Siyasal Araştırmalar Vakfı

                                                                                                      TÜSES