• TÜRKİYE SOSYAL EKONOMİK ve SİYASAL ARAŞTIRMALAR VAKFI

HİÇBİR EL TüSES’i KOMPLO TEORİLERİNİN KİRLİ ALANINA ÇEKEMEZ!  

HİÇBİR EL TüSES’i KOMPLO TEORİLERİNİN KİRLİ ALANINA ÇEKEMEZ!  

HİÇBİR EL TÜSES’İ KOMPLO TEORİLERİNİN KİRLİ ALANINA ÇEKEMEZ!  

Kaotik dönemlerde kamuoyunun ilgisini çeken kimi olayları analitik ve bilimsel bakış açıları yerine, komplo teorileri eşliğinde açıklama merakının yükseliş kaydettiği hep görülmüştür. Son günlerde basında ve sosyal medyada Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki tartışmaları körüklemeye ve bu yolla partiyi yıpratmaya yönelik bazı yazı ve paylaşımlarda komplo teorilerine başvurulduğuna ve TÜSES in adına da yer verilerek, vakfımızın bu tartışmaların içindeymiş gibi gösterilmeye çalışıldığına tanık olmaktayız. TÜSES’in misyonu ve geçmişini bilmeden veya bilmezden gelerek,  olmamış şeyleri olmuş, yapılmamış şeyleri yapılmış gibi gösteren bu yazı veya paylaşım sahiplerinin özel amaçlarını bilmemekle birlikte, kamuoyunda kirli bir algı oluşturma çabası içinde oldukları kesindir.

TÜSES; 1989 yılında akademisyen, sendikacı, iş insanı, hekim, hukukçu, sanatçının bir araya gelerek kurduğu bir vakıftır. Kurucu listemizde kimlerin olduğu web sitemizde yazılıdır. Vakıf Senedi’nin 2. maddesinde kuruluş amacı şu şekilde ifade edilmiştir: 

“Demokrasinin bütün kurum ve kuralları ile işlediği sağlam temellere oturmuş, temel hak ve özgürlüklere dayalı, çağdaş nitelikli, ulusal, laik, demokratik bir sosyal hukuk devletinde insanın ve onun emeğinin en yüce değer olduğu inancının toplumda yerleştirilmesi, bireyin ve toplumun refahı, huzuru ve mutluluğunun sağlanması ile sosyal devletin ve demokrasinin geliştirilmesi amacıyla ekonomik sosyal siyasal ve kültürel araştırmalar yapmak.”  

TÜSES yukarıda ifade edilen ilke ve değerleri taşıyan kişileri bünyesinde barındıran ve kurulduğu günden bu yana bu değerlerin toplumsal yaşamda içselleştirilmesi için çaba gösteren bir düşünce kuruluşudur.

Doğaldır ki bu değerleri yaşama geçirmek için aktif siyaset içinde bulunan kişiler de TÜSES üyesi olabilir; nitekim olanlar da vardır. Ancak TÜSES gerek kuruluşunda gerekse şimdiki pozisyonuyla hiçbir siyasi partinin yan kuruluşu veya alt örgütü değildir. Bu bağlamda, vakfımızın herhangi bir siyasi partinin iç işlerine müdahalesi de söz konusu olamaz.

TÜSES; hiçbir siyasi partinin ya da hareketin etkisi altında kalmamak ve amaçlarını özgürce ve önyargısız gerçekleştirebilmek için vakıf senedinin 12. maddesinde “Siyasal partilerin merkez yönetim organları üyeliği ile yönetim kurulu üyeliği bağdaşmaz. İki görevin birleşmesi halinde ilgili 15 gün içinde iki görevden birini seçer; öteki görevden çekilir” denilmektedir. Bu ilke, vakfımızın kuruluşundan beri titizlikle uygulanagelmiştir. 

Değerler üzerinden siyaset yapma anlayışından giderek uzaklaşıldığı, komplo teorileri üzerinden kişi ve kurumlara saldırıldığı bu sürece karşı, TÜSES, vakıf senedi amaç maddesinde belirtilen ilke ve değerlere sahip çıkarak, bu ilke ve değerlerin toplumda yaygınlaşması için uğraşını sürdürecektir.