• TÜRKİYE SOSYAL EKONOMİK ve SİYASAL ARAŞTIRMALAR VAKFI

Arayış Toplantıları: 9 "Demokrasiyi Kazanmak İçin Ne Yapmalı ? Siyaseti ve Türkiye'yi Yeniden Düşünmek"

Arayış Toplantıları: 9 "Demokrasiyi Kazanmak İçin Ne Yapmalı ? Siyaseti ve Türkiye'yi Yeniden Düşünmek"

Türkiye Sosyal Ekonomik ve Siyasal Araştırmalar Vakfı'nın ( TüSES )  2017 Şubat ayından itibaren gerçekleştirdiği  ‘Nasıl bir Türkiye İstiyoruz’  Arayış Toplantılarının dokuzuncusu 18.07.2018 Çarşamba günü Raddison Blu Hotel/ŞİŞLİ'de yapıldı. TüSES Başkanı Celal Korkut Yıldırım yaptığı açılış konuşmasında özetle şunları söyledi:
Yaklaşık iki yıldır sürdürdüğümüz NASIL BİR TÜRKİYE İSTİYORUZ? - ARAYIŞ TOPLANTILARI’nın 9’ncusunu; yapıyoruz. Bugünkü atölye çalışmamızın konusu “Demokrasiyi Kazanmak İçin Ne yapmalı? / Siyaseti ve Türkiye’yi Yeniden Düşünmek”
Bu ülkede farklı adlandırmalarla da olsa demokrasiyi korumak kazanmak üzere çok toplantı yapıldI. Siyaseti ve Türkiyeyi yeniden düşünmek cümlesini tercih etmemizin birçok nedeni var. Ekonomideki daralmanın giderek arttığı geçen atölye çalışmasında katılımcıların ağırlıklı olarak vurguladığı resesyon sürecinin daha da ağırlaştığı söyleniyor. Uluslararası yatırımcıların Türkiye’yi terk etme sürecine yerli ve milli sermayenin de katılmaya başladığı herkesin malumu. Farklı siyasal kesimden insanların gelecek endişesi nedeni ile yurt dışına çıkmaya başladığı ,binlerce insanın yurt dışında yaşama ve çalışma koşulları konusunda araştırmada bulunduğu bir siyasi ortamla karşı karşıyayız.
9 temmuz sonrası Türkiye artık başka bir Türkiye. 1923 leri 1. Cumhuriyet, 1950 leri 2. Cumhuriyet olarak tanımlayıp şimdiki dönemi 3.
Cumhuriyet dönemi olarak adlandırmalar yapılıyor. Bu dönemin 3. Cumhuriyet olup olmadığı ayrı bir konu ama bir gerçek var ki 25 haziran ve 9 temmuz sonrası Türkiye eski Türkiye değil rejim eski rejim değil.. Bu değişim görmeyip eski siyasi analizler ve eskimiş siyaset tarzı ile politika yapmanın bir karşılığı yok. Siyasi mücadeleyi eski araçlara sıkıştırmanın karşılığı yok. 9 temmuz sonrası çıkarılan düzenlemelerin nasıl ve ne zaman hazırlandığına bakılırsa kurulmak istenen sistemin rejimin ne olduğu herkes tarafında anlaşılmalıdır.
Bunun son örneği ;15 Temmuz 2018 tarihli ve 30479 Sayılı Resmî Gazete'de “ yayınlanan Devlet Denetleme Kurulu Hakkında 5 Numaralı
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” dir. Bu kararname ile ; DDK’ya Yargı organları dışında tüm kamu kurum ve kuruluşları ile bunların bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarında ve her türlü birimlerinde Cumhurbaşkanının emriyle denetleme yapma görevi veriliyor.
DDK; kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında , her düzeydeki işçi ve işveren meslek kuruluşlarında, kamuya yararlı derneklerle
vakıflarda, her türlü idari soruşturma, inceleme, araştırma ve denetlemeleri yapacak, Devlet Denetleme Kurulu denetleme başladığında veya denetlemeler sırasında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulayabilecek.
Şubat 2017 yaptığımız ilk ARAYIŞ toplantısı Anayasa referandumuna yönelik siyasi aktörlerin nasıl bir strateji izlemesi gerektiği konusunda
bize önemli bir perspektif çizmişti. Bu perspektif siyaset alanının tekleştirilmesine karşı tüm siyasi aktörlerin yan yana gelerek Türkiye’nin
anormalleşmesini engellemek ve demokratik kazanımları korumak ve daha da ileriye taşımaktı .
16 Nisan referandumunda farklı siyasi analizleri ve çözüm önerileri olan siyasi parti ve hareketler tek adam rejimine karşı sandıkta birlikte
oldu. Bu birliktelik ülkemiz siyasi tarihi açısından önemli durumdu. Yeni bir siyasi kültürün tohumlarının atıldığı bir süreci yaşadık.
Referandumda “kendiliğinden” başlayan yeni siyasi kültürün içselleştirilmesinde TÜSES olarak misyon yüklendik. 24 haziran seçimlerinde
eksikte olsa kurulan “milli ittifak” ve tüm muhalefet partilerinin oluşturduğu sandık güvenli misyonumuzun semeresi olarak ortaya çıktı.
Kimilerine göre Japon kimilerine göre bir Afrika atasözü ile konuşmamı sonlandıracağım “Müzik değiştiğinde dans ta değişir.”
Buradaki herkesin Türkiye’nin huzuru ve geleceği ile ilgili derdi var. Derman olmanın çaresi değişen müziğe göre oyunu değiştirmek olmalı.
Eskimiş günün ruhunu yakalayamayan siyasi analizlerle değil,; temel değerlerimiz üzerinden siyaseti yeniden düşünmek ve kurgulamak
zorundayız.
Bu toplantıda; 24 haziran seçim süreci ve sonuçları üzerinden kısaca değerlendirmede bulunarak gelecek döneme yönelik ne yapacağımızı
ve nasıl yapacağımızı konuşup toplantımızı bitireceğiz.

KATILIMCILAR
Celal Korkut Yıldırım TüSES Başkanı
Adil Demirci            TÜSES
Ali Kenanoğlu         HDP 25. Dönem İstanbul Milletvekili 
Bülent Kaya            Saadet Partisi
Dursun Bulut          TÜSES/CHP
Fethi Açıkel            CHP 25. Dönem İstanbul Milletvekili 
Gazi Zorer              TÜSES
Gönen Orhan          İletişimci
Güler Gültekin         TÜSES
Günay Kubilay        HDP Merkez Yürütme Kurulu
Hamdi Gargın         TÜSES
Kemal Can              Cumhuriyet/Gazeteci
Muammer Keskin    TÜSES
Murat Ersoy             TÜSES
Nesrin Nas              Yurttaş Girişimi
Nilgün Özşahin        TÜSES
Tamer Altunay         TÜSES
Şükrü Küçükşahin   Gazeteci
Yunus Emre             CHP 25. Dönem İstanbul Milletvekili 
Yüksel Taşkın          CHP PM Üyesi