• TÜRKİYE SOSYAL EKONOMİK ve SİYASAL ARAŞTIRMALAR VAKFI

Göçün Ekonomi Politiği Konferansımızı YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz

Göçün Ekonomi Politiği Konferansımızı YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz

Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı (TÜSES), İnsani Gelişim Vakfının (İNGEV) katkısı ve Friedrich Ebert Stiftung Türkiye'nin desteğiyle; Göçün Ekonomi Politiği Konferansında Türk ve Suriyeli iş insanlarını, işçi temsilcilerini, göç alanının saygın kurumlarının temsilcileriyle akademisyenlerini bir araya getirdi.

Bu konferansta, güncel veriler ve olgularla önyargısız, popülizmden uzak biçimde göçün ekonomisi ve politikasını tartıştık, siyasetin sorunlara çözüm üretme yeteneğini sorguladık ve şu soruları da ele aldık: 'Suriyeli sığınmacıların Türkiye'deki ekonomik koşulları neler? Türkiye ekonomisi içindeki rolleri ne? Suriyeli girişimciler ne üretiyor, ne düşünüyor, ne hissediyor? Türkiye göç ve ekonomiye ilişkin nasıl politikalar üretmeli?'

Konferans TÜSES Başkanı Celal Korkut Yıldırım, İNGEV Başkanı Vural Çakır, Suriyeli İşadamları Derneği Başkanı Mahmut Osman'ın konuşma ve sunumlarıyla başladı. 'Ekonominin Aynasında Göç ve Göçmenler' başlıklı Birinci Oturumun moderatörlüğünü TÜSES YK Üyesi Doç. Dr. Sevgi Uçan Çubukçu yaptı. TÜRKONFED Başkan Yardımcısı Öner Çelebi, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ertan Erol ve ILO Ülke Direktörü Numan Özcan, Suriyeli sığınmacıların ekonomideki rollerini ve geleceği konuştu.

'Strateji Arayışı: Kalıcılık, Geçicilik ve Sosyal Uyum' başlıklı İkinci Oturumun moderatörlüğünü ise TÜSES YK Üyesi Tamer Altunay yaptı Bu oturumda Türk Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Erdoğan, Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fuat Keyman ve UNDP Geçim Kaynakları Sektör Koordinatörü Hande Gürdağ Uzuner güncel göç fotoğrafını aktarıp, somut politika önerileri sundular.

 

Konferansın tamamını, https://youtu.be/y90DQ5cNakY linkini tıklayarak, YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. 

Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.