• TÜRKİYE SOSYAL EKONOMİK ve SİYASAL ARAŞTIRMALAR VAKFI

Dış Politika Analizi : Siyasal İslam ve Türkiye-Almanya İlişkileri, Doç.Dr.Behlül Özkan

Dış Politika Analizi : Siyasal İslam ve Türkiye-Almanya İlişkileri, Doç.Dr.Behlül Özkan

PDF FORMATINDA İNDİRMEK  İÇİN TIKLAYINIZ 

 

Siyasal İslam ve Türkiye-Almanya İlişkileri, Doç.Dr.Behlül ÖZKAN 

Türkiye-Almanya ilişkileri, her iki ülkede uluslararası ilişkiler alanında yayımlanan akademik çalışmalarda gereken ilgiye mazhar olmamasıyla dikkat çeker. Türkiye’de 1980 sonrasında yapılan çalışmalarda Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerin ağırlık kazanması nedeniyle sadece Almanya’ya odaklanan yayımlar geri planda kalmış, bu ülkeyle ilişkiler AB kapsamında değerlendirilmiştir. Örnek vermek gerekirse Baskın Oran’ın editörlüğünü yaptığı ve alanındaki en kapsamlı akademik kitaplardan olan Türk Dış Politikası isimli çalışmada Almanya ile ilişkilere özel bir başlık açılmaması çarpıcıdır. Benzer şekilde Almanya’da Türkiye dış politikası ve siyaseti üzerine çalışmalar, Fransa ve İngiltere gibi Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında son derece kısıtlıdır. Alman üniversitelerinde ülkede yaşayan Türklerin sorunları, Türkoloji, Osmanlı tarihi üzerine çok sayıda kürsü ve merkez bulunurken, Modern Türkiye siyaseti ve dış politikası üzerine yapılan akademik çalışmalar yetersizdir. İki ülke arasındaki tarihsel ilişkiler, Türkiye’nin dış ticaretinde Almanya’nın ağırlığı, dünya ekonomisinde Almanya’nın yeri, Almanya’nın Ortadoğu politikasında Türkiye’nin önemli konumu, Almanya’da sayıları 3 milyona yaklaşan Türkiye kökenli nüfus düşünüldüğünde, Türkiye-Almanya ilişkilerine yönelik akademik ilginin mevcut durumdan çok daha yoğun olması beklenirdi.

Bu çalışma Türkiye-Almanya ilişkilerine Siyasal İslam perspektifinden yaklaşarak, önemli noktalara dikkat çekmeyi hedeflemektedir. Türkiye 2002’den bu yana İslamcı bir parti olan Adalet ve Kalkınma Partisinin (AKP) tek başına iktidarı tarafından yönetilmekte. 2017 yılında Türkiye-Almanya ilişkileri tarihsel olarak en sorunlu döneminin içinde bulunmaktadır. 17-25 Aralık süreci ve 15 Temmuz darbe girişimiyle birlikte AKP iktidarının Gülen Cemaatini “Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ)” olarak tanımlayarak Milli Güvenliğe en önemli tehdit olarak nitelendirmesi, Almanya’nın da bu yapıya destek verdiğini iddia etmesiyle Ankara-Berlin ilişkileri derin bir krizin içine girmiştir. Bu çalışmada Almanya’nın İslamcılığa yönelik 19. yüzyılın son çeyreğine kadar giden yakın ilgisi göz önüne alınarak, Berlin’in AKP iktidarıyla Gülen Cemaati üzerinden yaşadığı sorunların temel dinamikleri üzerinde durulacaktır. Yazının tamamı için TIKLAYINIZ