• TÜRKİYE SOSYAL EKONOMİK ve SİYASAL ARAŞTIRMALAR VAKFI

Raporumuz, Migration Studies'de

Raporumuz, Migration Studies'de

TÜSES'in Heinrich Böll Vakfı’nın desteğiyle gerçekleştirdiği "İstanbul’daki Suriyeli Sığınmacılara Yönelik Algı ve Tutumlar: Partizanlık, Yabancı Karşıtlığı, Tehdit Algıları ve Sosyal Temas Araştırması"nı yürüten akademisyenler Kerem Morgül ve Osman Savaşkan'ın araştırma raporundan yola çıkarak kaleme aldıkları makale, Oxford University Press tarafından basılan ve göç alanının en prestijli dergilerinden Migration Studies'de yayımlandı. 

Entegrasyon için politika önerilerini de içeren araştırma kapsamında İstanbul’da 34 ilçeye bağlı 111 mahallede, 16 odak grup görüşmesi gerçekleştirilmiş, bu görüşmelerden seçilen 32 kişiyle derinlemesine mülakat yapılmış, bunun yanı sıra İstanbul’da yaşayan 18 yaş ve üzerinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 2 bin 284 kişiyle bir anket çalışması yürütülmüştü.

Araştırmadan yola çıkılarak yazılan makaleye ulaşmak için TIKLAYINIZ