• TÜRKİYE SOSYAL EKONOMİK ve SİYASAL ARAŞTIRMALAR VAKFI

Yerel Yönetimler İçin Paydaş Katılımı El Kitabımız yayımlandı

Yerel Yönetimler İçin Paydaş Katılımı El Kitabımız yayımlandı

Yerel yönetimlerin etkin ve etkili yerel politikalar üretirken yurttaşların ve toplulukların,
sivil toplum örgütlerinin katılımını sağlaması, günümüzde artık olmazsa olmaz bir gereklilik
olarak görülmektedir. Sesini duyurmada örgütlenme ve kapasite eksikliği yaşayan, özellikle
de dezavantajlı gruplar için bu katılım süreci son derece önemlidir. 


Yerel yönetimler, paydaş analizi sayesinde, bölgede yaşayan ve çalışan kişilerin talepleri ve
öncelikleri hakkında kolaylıkla ve doğrudan bilgi sahibi olabilir. Yerel halkın talep, beklenti
ve şikayetleri tüm belediyelerin stratejik planlama sürecinde üzerinde dikkatle durması
gereken önemli bir paydaş unsurudur.


Bu kitapçığın ve eğitimin amacı, Türkiye’deki yerel yönetimlere paydaş katılımı süreç ve
metodolojisi hakkında referans bir kaynak sağlamak, uygulamayı kolaylaştırıcı yöntemlerin
eğitim, çalıştaylar v.d. araçlarla paylaşılmasına öncülük etmektir.

Siyasal İletişimci, Gazeteci ve Eğitimci Şeyda Taluk'un hazırladığı Yerel Yönetimler İçin Paydaş Katılımı El Kitabı'nı temin etmek için tusesvakfi@gmail.com adresine mail atabilir ya da 0533 305 67 57 numaralı TÜSES kurumsal telefonunu arayabilirsiniz.