• TÜRKİYE SOSYAL EKONOMİK ve SİYASAL ARAŞTIRMALAR VAKFI

TüSES Yönetim Kurulu CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu'nu ziyaret etti