• TÜRKİYE SOSYAL EKONOMİK ve SİYASAL ARAŞTIRMALAR VAKFI

TüSES VAKFI 27. Genel Kurul duyurusu

TüSES VAKFI 27. Genel Kurul duyurusu


Sayın Tüses Üyesi,

Vakfımızın 27. Genel Kurulu aşağıdaki gündemle çoğunluklu olarak 18 Aralık 2017 pazartesi günü 15.00-18.00 saatleri arasında, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 03 Ocak Carşamba günü 15.00-18.00 saatleri arasında Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:100/3 ŞİŞLİ adresinde yapılacaktır.
Genel Kurul üyelerimizin bilgisine sunulur.

                                                   TÜSES  YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:

1. Yönetim Kurulu Başkanının toplantıyı açışı ve saygı duruşu

2. Divan Üyelerinin Seçimi ve Divan’a toplantı tutanağının imzalama yetkisinin verilmesi,

3. 2016- 2017 yılı Çalışma, Mali ve Denetleme Kurulu Raporlarının Okunması ve görüşülmesi,

4. Raporların Aklanması,

5. Vakıf Senedi’nin 8. maddesindeki “seçilmiş üyelerin” oylanması,

6. 2017-2018 yılı çalışmalarına yönelik tavsiye kararlarının alınması,

7. Yönetim ve Denetim Kurulları Üyelikleri İçin Aday Başvurusu ve Seçim Yapılması,

8. Dilek ve öneriler.