• TÜRKİYE SOSYAL EKONOMİK ve SİYASAL ARAŞTIRMALAR VAKFI

YENİ VİZYON ARAYIŞLAR

Başlama / BitişTarihi:
27.02.2013 / 28.02.2013

Yer:
İnşaat Mühendisleri Odası


Yerel Yönetimler Paneli

FES (Frederich-Ebert -Stiftung Derneği), KÜYEREL, SODEV (Sosyal Demokrasi Vakfı), SODEM(Sosyal Demokrat Belediyeler Birliği) ve TÜSES(Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı)’nın birlikte düzenlediği Yerel Yönetimler Atölyesi 27-28 Şubat tarihlerinde gerçekleşti. Açılış konuşmasını TÜSES Yönetim Kurulu üyesi Sema Bayraktar’ın yaptığı atölye çalışmasına konunun uzmanı değerli akademisyenler ve pratik uygulamalarıyla yerel yönetimler konusunda örnek olmuş değerli Belediye Başkanları, danışmanları katıldı. Çalışmanın ilk gününde “nasıl bir yerel yönetim sistemi” sorusuna yanıt bulmak için dünyanın farklı ülkelerindeki yerel yönetim uygulamalarının özellikleri paylaşıldı ve Türkiye ile karşılaştırıldı. İkinci gün ise yerel yönetim sorunları ve çözüm önerileri konusunda katılımcılar deneyimlerini ve önerilerini paylaştılar. Bu atölye çalışmasının sonuçları bir rapor haline getirilerek kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Aynı çalışma kapsamında daha geniş bir kesimle buluşmak için YEREL YÖNETİMLER/İYİ ÖRNEKLER Paneli ise 27 Eylül 2013 Cuma 18:00-20:30 saatleri arasında İnşaat Mühendisleri Odasında gerçekleşti. Kolaylaştırıcılığını SODEM Genel Sekreteri Onur Eryüce’nin yaptığı panelde, değerli katılımcılar Eski Hopa Belediye Başkanı Yılmaz Topaloğlu, Çamlıhemşin Belediye Başkanı İdris Lütfi Melek, Bursa Nilüfer Belediyesi Kent Konseyi Üyesi ve Şehir Plancısı İkbal Polat, Seferihisar Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğünden Bülent Köstem kendi belediyeleri özelindeki iyi katılımcılık örneklerini dinleyicilerle paylaştılar.