• TÜRKİYE SOSYAL EKONOMİK ve SİYASAL ARAŞTIRMALAR VAKFI

YENİ VİZYON ARAYIŞLAR

Başlama / BitişTarihi:
03.12.2011 / 03.12.2011

Yer:
Taxim Hill Otel / Taksim – İstanbul


Neden Yeni Bir Anayasa, Nasıl bir İçerik, Nasıl Bir Yöntem (03 Aralık 2011)

Bilindiği gibi Türkiye'de yeni anayasa çalışması yapan çok sayıda sivil toplum kuruluşu anayasanın içeriğine ilişkin görüşlerini ve önerilerini açıklamaya devam ediyorlar. Biz de, TÜSES ve SODEV işbirliği ile birlikte düzenlediğimiz farklı etkinliklerle Türkiye'deki yeni anayasa yapım sürecine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.

Bu etkinlikler çerçevesinde düzenlenen, “Yeni Anayasa Yolunda” ve "Yeni Anayasa İçin Yol Temizliği" çalışmalarına katkı verdik.

03.12.2011, Cumartesi günü de, AİHM Eski Yargıcı, CHP İzmir Milletvekili Rıza Türmen'inkonuşmacı olduğu bir atölye çalışması düzenledik.

Sunum bölümünden sonraki soru, tartışma ve öneriler bölümünde katılımcılar görüşlerini paylaşarak atölyemize katkıda bulunmuştur.


Neden Bir Yeni Anayasa ?
Nasıl Bir İçerik ?
Nasıl Bir Yöntem ?

 

 

Konuşmacı:

Rıza TÜRMEN
CHP İzmir Milletvekili
Anayasa ve Anayasa Uzlaşma Komisyonu Üyesi
AİHM Eski Yargıcı

Tarih – Saat : 03.12.2011, Cumartesi 14.00 – 17.00

Yer: Taxim Hill Otel / Taksim – İstanbul

Düzenleyenler:

TÜSES
Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı

SODEV
Sosyal Demokrasi Vakfı