• TÜRKİYE SOSYAL EKONOMİK ve SİYASAL ARAŞTIRMALAR VAKFI

YENİ VİZYON ARAYIŞLAR

Başlama / BitişTarihi:
01.06.2001 / 03.01.2011

Yer:


Yeni Vizyon Arayışları Toplantıları

         YENİ VİZYON ARAYIŞLARI ETKİNLİKLERİ LİSTESİ

 • Neden Yeni Bir Anayasa, Nasıl bir İçerik, Nasıl Bir Yöntem (03 Aralık 2011)
 • Türkiye Siyasetinde 21. Yüzyılda Yeni Sol Siyaset Anlayışı, Yeni Uzlaşma ve İttifak Arayışlar
 • Yeni Anaysa Yolunda - Güney Afrika, İspanya, Almanya ve Polonya'dan Anayasa Yapma Deneyimleri (15 Ekim 2011)
 • Demokratikleşme Sürecinde Öncelikler (06 Kasım 2010)
 • Sosyal Politikalar ve Ekonomi (10 Temmuz 2009)
 • Yerel Seçimler Öncesi Türkiye’de Seçmen Davranışı ve 29 Mart İçin Öngörüler (14 Mart 2009)
 • Türkiye Gençliğinin Siyasal Katılım Biçimleri (21 Şubat 2009)
 • Sosyal Demokrat Yerel Yönetimlerin Yaratacağı Farklılıklar (17 Ocak 2009)
 • Türkiye Siyasetinde Yerel Düzlemde Yeni İttifak ve Uzlaşma Arayışları (20 Aralık 2008)
 • Türkiye Gençliğinin Siyasal Katılım Biçimleri (29 Kasım 2008)
 • Türkiye Siyasetinde 21. Yüzyılda Yeni Sol Siyaset Anlayışı, Yeni Uzlaşma ve İttifak Arayışları (12 Nisan 2008)
 • Erdal Bey: Sıra Dışı Bir Siyaset Adamının Ardından (9 Şubat 2008)
 • Avrupalı Türkiyeliler Gözüyle Türkiye (15 Aralık 2007)
 • Kürt Sorunu - Ne yapmalıyız? (17 Kasım 2007)
 • Kentsel Gençlik Araştırması (6 Ekim 2007)
 • 21. Yüzyılda Kitle Partileri: Problemler, Perspektifler (5 Mayıs 2007)
 • Günümüz Türkiye Siyasetinde Ulusalcılık (20 Ocak 2007)
 • Türkiye-AB İlişkilerinin Bugünü ve Yarını, Sosyal Demokratların AB'ye Bakışı (18 Kasım 2006)
 • Avrupa'da Sosyal Demokrasinin Yeni Açılımları ve Alman Sosyal Demokrat Partisi'nde (SPD) Yeni Program Tartışmaları (11 Kasım 2006)
 • Bölgeler Avrupası (2 Mayıs 2006)
 • Küreselleşmeye Tepki Cephesi: Latin Amerika'da Neler Oluyor? (20 Nisan 2006)
 • Bugünden Yarına Sendikal Hareket ve Sol (6 Nisan 2006)
 • Türkiye’de Siyaset Kültürünü ve İşleyişini Değiştirmek Atölye Çalışması (26 Kasım 2005)
 • Küresel Dünya’ya Yerelden Bakmanın Getirdiği Olanaklar Atölye Çalışması (14 Mayıs 2005)
 • Kişilik ve Vatandaşlık Ekseninde Türkiye’de Demokratikleşme Atölye Çalışması (30 Nisan 2005)
 • İlhan Tekeli Yaklaşımının Parti Düzeyinde Uygulanması Hakkında Düşünceler Atölye Çalışması (16 Nisan 2005)
 • Türkiye’de Siyaset Yapma Kültürünün Dönüştürülmesi Atölye Çalışması (6 Mart 2005)
 • Türkiye’de Siyaset Yapma Kültürünün Dönüştürülmesi Atölye Çalışması (7 Ocak 2005)
 • Türkiye’de Siyaset Yapma Kültürünün Dönüştürülmesi Atölye Çalışması (27 Kasım 2004)
 • Seçmen Davranışları Araştırma Atölye Çalışması (15 Mayıs 2004)
 • Türkiye’de Siyasal Partilerin Yandaş/Seçmen Profili (Aralık 2003-Ocak 2004) (1 Mart 2004)
 • Yerel Seçimler ve Yerel Yönetim Reformu (20 Aralık 2003)
 • 3 Kasım Seçimlerinin Yıldönümünde AKP İktidarının ve Muhalefetin Değerlendirilmesi (8 Kasım 2003)
 • Günümüzde, Dünyada ve Türkiye’de Sosyal Demokrasi (18 Ekim 2003)
 • Son Uluslararası Gelişmeler ve Türkiye’nin Dış Politikası (24 Mayıs 2003)
 • Son Uluslararası Gelişmeler ve Türkiye (27 Şubat 2003)
 • AKP İktidarı ve Sosyal Demokrasinin Rolü ve Öncelikleri (21 Aralık 2002)
 • 3 Kasım Seçim Sonuçları Işığında Türkiye’yi Bekleyen Politik Olasılıklar (9 Kasım 2002)
 • Seçmen Davranışı Araştırması (14 Eylül 2002)
 • Seçmen Davranışı Araştırmaları (17 Temmuz 2002)
 • Türkiye’de Yoksulluk ve Sosyal Demokrat Politikalar (25 Haziran 2002)
 • Türkiye’de Yeni Bir Siyaset Kültürü ve Solun Yeniden Yapılanmasına Etkiler (3 Mayıs 2002)
 • Dünyada ve AB’de Sosyal Demokrasi (16 Nisan 2002)
 • 2000’li Yıllarda Sosyal Güvenlik Sistemi (Haziran 2001)