• TÜRKİYE SOSYAL EKONOMİK ve SİYASAL ARAŞTIRMALAR VAKFI

ARMAĞAN TOPLANTILARI

Başlama / BitişTarihi:
26.03.2011 / 26.03.2011

Yer:
Bahçeşehir Üniversitesi Fazıl Say Salonu


Altan Öymen'e Armağan Toplantısı : Yeni Medyanın Siyaset Üzerindeki Etkileri

2011 yılında "Yeni Medyanın Siyaset Üzerindeki Etkileri" başlıklı toplantımızı, değerli üyemiz Sayın Altan Öymen'e armağan ettik.

Bu yılki toplantımız 26 Mart Cumartesi günü Bahçeşehir Üniversitesi Fazıl Say Salonu'nda yapılmıştır.

TÜSES-Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı

PROGRAM
14.00 - 14.05 Hoş geldiniz
14.05 - 14.45 Sn. Derya Sazak ve Sn. Altan Öymen'in konuşmaları
14.45 - 15.05 Kahve Arası
15.05 - 17.00 Panel

YENİ MEDYANIN SİYASET ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Yöneten:Aydın Uğur (Bilgi Üniversitesi)

Konuşmacılar:

Aslı Tunç (Bilgi Üniversitesi)
Serdar Kuzuloğlu (Radikal Gazetesi)
İsmail Hakkı Polat (Kadir Has Üniversitesi)