• TÜRKİYE SOSYAL EKONOMİK ve SİYASAL ARAŞTIRMALAR VAKFI

Göçün Ekonomi Politiği Konferansı düzenliyoruz

Göçün Ekonomi Politiği Konferansı düzenliyoruz

TÜSES ve Friederich Ebert Stiftung Vakfı olarak, İNGEV’in katkılarıyla, güncel ve yakıcı bir mesele olan göç/sosyal uyum konusunda, Göçün Ekonomi Politiği başlığı altında bir etkinlik düzenliyoruz.

Göçün Türkiye ekonomisine yansımalarını konuşmak üzere TÜRKONFED ve ILO’nun yanı sıra Suriyeli İşadamları Derneği’nden katılımcılar yer alacak.

Göçün en çok tartışılan yağı sosyal uyum üzerine stratejileri üzerine ise BM Nüfus Fonu’ndan konuşmacılar ve akademisyenler söz alacak.

Etkinliğe katılım için LCV:

Mine Şirin / 0533 305 67 57 - tusesvakfi@gmail.com

27 Kasım 2021 Cumartesi
13.00-17.00
Point Otel Taksim

 

PROGRAM
14.00-14.10  Açılış Konuşması: Celal Korkut Yıldırım, TÜSES Başkanı

14:00-14:30  İnsani Gelişimde Göçmen Paydası: "İşgücü, İstihdam, Girişim ve Sosyal Uyum Vural Çakır, İNGEV Başkanı

BİRİNCİ OTURUM: EKONOMİNİN AYNASINDAN GÖÇ VE GÖÇMENLER

14:30-14:45  Suriyeli girişimciler Türkiye’de ne yapıyor ne hissediyorlar?
                        Özel Konuk: Mahmut Osman - Suriyeli İşadamları Derneği*  14:45-15:45  Panel: Suriyelilerin Ekonomideki Rolleri ve Gelecek 

Moderatör: Doç. Dr. Sevgi Uçan Çubukçu, TÜSES YK Üyesi 

Konuşmacılar: Öner Çelebi, TÜRKONFED Başkan Yardımcısı

                     Ertan Erol İstanbul Üni. Siyasal Bilgiler Fak Dr.Öğrertim Üyesi

                     Numan Özcan, ILO Ülke Direktörü

15:45-16:00  ARA
İKİNCİ OTURUM: STRATEJİ ARAYIŞI: KALICILIK GEÇİCİLİK VE SOSYAL UYUM

16:00-17:00 

Moderatör:  Tamer Altunay, İletişimci, TÜSES YK Üyesi

Konuşmacılar:Prof. Dr. Fuat Keyman, Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi 
                       

                       Prof. Dr. Murat Erdoğan, Türk Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi
                       

               Hande Gürdağ Uzuner, UNDP Geçim Kaynakları Sektör Koordinatörü