• TÜRKİYE SOSYAL EKONOMİK ve SİYASAL ARAŞTIRMALAR VAKFI

TÜSES’TEN Siyasi Parti üyesi gençlerin sosyal medya kullanımı araştırması basın açıklaması

TÜSES’TEN Siyasi Parti üyesi gençlerin sosyal medya kullanımı araştırması basın açıklaması

 

 PARTİLİ GENÇLERİN GÜCÜ SOSYAL MEDYA!
TÜSES’TEN SİYASİ PARTİ ÜYESİ GENÇLERİN SOSYAL MEDYA KULLANIMI ARAŞTIRMASI
BASIN AÇIKLAMASI 30.11.2018- TÜSES

Rapor için tıklayınız 

 

TÜSES, Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği’nin desteğiyle, Doç. Dr. Gülüm Şener, Doç. Dr. Hakan Yücel ve Umur Yedikardeş tarafından gerçekleştirilen araştırmada siyasi parti üyesi gençlerin sosyal medyayı kullanım pratikleri ve çevrimiçi iletişimin partili gençlerin siyasetine etkisini incelendi. Haziran-Kasım 2018 döneminde gerçekleştirilen projede, Ak Parti Gençlik Kolları, HDP Gençlik Meclisi, CHP Gençlik Kolları ile Ülkü Ocakları’nın sosyal medya kullanımını anlamak için parti üyesi gençlerle görüşmeler yapıldı, parti gençlik kollarının sosyal medya hesapları incelendi. Raporunun tam metni, Aralık ayı içerisinde TÜSES web sitesi üzerinden kamuoyuyla paylaşılacak olan araştırmanın öne çıkan bulguları şunlardır:

Gençler hem yüz yüze hem dijital siyasetten yana: Genç partililer,  siyasette sosyal medyanın çeşitli avantajlarını dile getirseler de sokak siyasetinin, partili olarak insanlarla yüz yüze temas kurmanın günümüzde hala etkisini koruduğu ve dijital siyasetle birlikte yürümesi gerektiği görüşündeler. Dijital siyasetin hem avantajları hem dezavantajları olduğunu düşünüyorlar;

Avantajlar: Siyasi mesajların daha az maliyetle ve kolayca geniş kitlelere aktarılması, gençlere ulaşılması, siyasetçilerin daha kolay erişilebilir olması, siyasi mesajların kalıcı ve her zaman ulaşılabilir olması sosyal medyanın avantajları arasında sayılıyor.

Dezavantajlar: Fişlenme olasılığı, sosyal medyanın herkesin erişimine açık olmaması (dijital uçurum), kullanıcıların genellikle kendi görüşlerine yakın hesapları takip etmelerinden dolayı siyasi fikirlerinde değişim olmaması (yankı odaları), siyasetin içinin boşalması riski ve trollenme dezavantajlar ve risk etkenleri olarak gösteriliyor.

Sosyal medya gençleri partilerinde görünür kılıyor: Sosyal medya partili gençleri ve etkinliklerini görünür kılıyor.Gençler etkin oldukları sosyal ağları alternatif bir siyasi katılım aracı olarak kullanarak eskisine göre parti yönetimine daha kolay ulaşıyor, parti siyaseti üzerinde daha etkili olabiliyorlar. Gençler, sosyal medyada kullandıkları yaratıcı ve mizahi siyasi dille potansiyellerini gösterip partideki konumlarını güçlendirdiklerini belirtiyorlar. Ayrıca, sosyal medyayı genç seçmenlere ulaşmanın esas yolu olarak görüyorlar.

Dijital siyasetin araçları olarak Twitter ve Facebook: Siyasi partilerin gençlik kollarının kurumsal sosyal medya hesapları incelendiğinde partili gençlerin en aktif kullandıkları iki platformun Twitter ve Facebook olduğu görülüyor. Gençler, Twitter’ın avantajlarının başında hızlı ve anlık haberleşmenin, erişim kolaylığının, bilgi ve haber paylaşımının geldiğini, siyaset ve toplumsal konularda farkındalık yaratmak için Twitter’ın en uygun sosyal medya platformu olduğunu söylüyorlar. Facebook’u ‘daha yaşlı’, ‘daha kapalı’ ve ‘daha gayri resmi’ bulan gençler, bu alanın da parti içi etkinlikleri yaymakta ve parti içi iletişimi güçlendirmekte işe yaradığını, partinin yaşlı kuşağı ile gençlerin burada iletişime girebildiğini, Facebook’un Twitter’dan farklı olarak uzun tartışmalara alan tanıdığını belirtiyorlar. Instagram kullanıcılarının ağırlıklı olarak gençlerden oluşması, gençlik kolları için bu alanı çekici kılıyor. Youtube ise tüm partilerin gençlik kollarının etkin olamadıkları bir platform. Gençler, içerik üretiminin sürekliliği için ekip kurmaları gerektiğini, bütçe ve teknik bilgi açısından yetersiz kaldıklarını, parti yönetimlerinden bu platformu etkin kullanmaları için gerekli desteği görmediklerini belirtiyorlar.

Gençlik kollarının ayrıştığı konular; bütçe ve insan kaynağı: Ak Parti Gençlik Kolları, diğer partilerden daha yaygın ve sistemli bir çalışma yürütüyor. Tanıtım Medya Birimi bulunan Ak Parti Gençlik Kolları’nın sosyal medya stratejileri merkezden alt kademelere, il, ilçe ve mahallelere doğru, koordineli bir şekilde hayata geçiriliyor. Sosyal medya iletişimini etkin kılmak için gerekli maddi kaynaklara erişebiliyor, uzman ekiplerle çalışıp seçim dönemlerinde profesyonel yardım alabiliyorlar. CHP Gençlik Kolları’nda ise sosyal medya ekipleri bu konuda uzman ya da deneyim sahibi, ancak küçük ve tümüyle gönüllülerden oluşan gruplar, düzensiz de olsa kampanyaları için partiden bütçe alabiliyorlar. HDP Gençlik Meclisleri’nin sosyal medya hesapları ise bir ekip tarafından değil, her ilçede gönüllü bir ya da iki genç tarafından herhangi bir bütçe de ayrılmadan yönetiliyor. Ak Partili gençler koordinasyon konusunda CHP ve HDPli gençler ise içerik üretmede daha güçlü.

Sınırlar; Siyasi kimlik yönetimi ve otosansür: Gençler, parti kimliğinin taşıyıcısı olduklarını ve partinin ideolojisine ve kurumsal kimliğine uygun paylaşımlar yapmaları gerektiğini düşünüyor, sosyal medya paylaşımlarının siyasi kariyerlerini etkileyeceğine inanıyorlar. Gençler siyasi konularda sosyal ağlarda özgürce paylaşım yapamadıklarını, paylaşımlarında çeşitli nedenlerle otosansür uyguladıklarını, troller tarafından da engellendiklerini belirtiyorlar. Yurttaşların sosyal medya paylaşımları ilgili açılan davalar muhalefet partilerine üye gençler tarafından siyasi fikirlerini sosyal medyada paylaşmalarının önünde engel olarak görülürken, bununla birlikte  Ak Partili gençler de trollenmeyi engel olarak gördüğünü söylüyorlar.Ancak tüm gençler sosyal medyayı istedikleri etkinlikte kullanamadıkları konusunda birleşiyorlar. 

Twitter’da farklı stratejiler: Ülkü Ocaklarının @ISTANBULOCAK hesabı, incelenen hesaplar arasında farklı ilçelerde düzenlenen etkinlikleri ve genç üyeleri en çok görünür kılan Twitter hesabı olarak öne çıkıyor. Gençlerin etkinliklerinin yanı sıra Twitter, en çok siyasi hafızayı canlı tutmak için kullanılıyor. @HDPGencMeclisi hesabı da ağırlıklı olarak gençlik meclislerinin yapılmış ya da yapılacak olan etkinliklerini duyurmak için, bunun yanısıra gözaltına alınan/tutuklanan parti üyeleri, basın mensupları için hak savunuculuğu, gündem oluşturma ve çevrimiçi ve çevrimdışı eylemleri yaygınlaştırma amacıyla kullanılıyor. @akgencistanbul hesabı ise öncelikle parti liderinin etkinlikleri ve açıklamaları ile parti etkinliklerini görünür kılmayı amaçlıyor, gençlik kollarının etkinlikleri dördüncü sırada yer buluyor. @chpgencistanbul hak savunuculuğu yapmak, siyasi hafızayı canlı tutmak, gençlik kolları etkinliklerini duyurmak, gündemi yorumlamak amacıyla Twitter’ı kullanıyor.

Bu araştırma sonuçları farklı partilerin gençlik kollarının dijital siyaset sayesinde “genç dilinin” siyasi partilerde kendisini gösterme ve gençlik kollarını daha önemli hale getirme iddiasında birleştiklerini gösterdi. Yine gençler, sosyal medya aracılığıyla potansiyellerini göstermelerinde eski siyaset anlayışı ve kuşak farklılığının, parti yönetimlerinin sosyal medyanın önemini tam olarak kavrayamamalarının ve gerekli ölçüde finansal ve siyasal destek sağlamamalarının engelleyici olduğu konusunda da birleşmekteler. Sosyal medya aynı zamanda gençler için bir kaygı alanıdır, kaygılarının nedenleri parti aidiyetlerine göre değişse de kaygıların giderilmesi tüm ele alınan partilerin gençlik kollarının dijital siyasette potansiyellerini tam olarak ortaya koymaları için sosyal medyayı hem daha güvenlikli hem de daha özgür kılmanın önemine işaret etmek isteriz. “Güvenli ve özgür sosyal medya” sadece ifade özgürlüğüyle ilgili değildir, özellikle gençler için siyasi katılımı daha etkin kılmayı da sağlayacaktır. 

Tarih: 30.11.2018
Saat: 15.00
Yer: TÜSES
Adres: Esentepe Mahallesi, Büyükdere cad. No: 100, Kat: 3, 34394 Şişli/İstanbul