• TÜRKİYE SOSYAL EKONOMİK ve SİYASAL ARAŞTIRMALAR VAKFI

Referandum sonrası "ARAYIŞ" toplantılarının ikincisi yapıldı (08 Haziran 2017)

Referandum sonrası "ARAYIŞ" toplantılarının ikincisi yapıldı (08 Haziran 2017)

REFERANDUM SONRASI ŞİMDİ NE OLACAK?
ARAYIŞ TOPLANTISI 2

08 Haziran 2017

TARİH: 08.06.2017 / Salı

YER: TAKSİM POİNT OTEL

Anayasa değişikliği Referandumunda farklı gerekçelerle hayır diyenler;
1-Türkiye'de neler oluyor?
2-Türkiye nereye gidiyor?
3-Ne yapmak lazım?
4-Nasıl yapmak lazım?
Sorularına cevap aramak için 16 Nisan Salı günü TÜSES Vakfının organizasyonu ile Taksim Point Otel'de bir araya gelmişti.
Arayış toplantılarının ikincisi 08 Haziran 2017 tarihinde yapıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan TÜSES Vakfı başkanı Celal Korkut Yıldırım,
"Referandum öncesi "Hayır Nasıl Kazanılır" diye bir atölye çalışması ; sonrasında ise "Referandum Sonrası Şimdi Ne Olacak"  arayış toplantılarının ilkini yapmıştık.Bu ikinci toplantımız. Bu toplantılar bir düşünce platformu yaratmak ,düşünce üretmek amacında olup,  asla bir siyasi yapılanmayı hedeflememektedir. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum...
Türkiye'nin siyasi ortamı çok hızlı bir şekilde değişiyor. Yakından bildiğiniz gibi Ortadoğu daha fazla ısınmaya başladı. Erdoğan daha fazla sahaya çıkmaya başladı. Görünen o ki ipleri tamamen eline alacak.  16 Nisan'da "HAYIR"da buluşanlar tek adam rejimine karşı Türkiye'nin normalleşmesi veya siyasi tansiyonun düşmesi için birlikte oldular.
Bundan sonra bu süreç nasıl işleyebilir?
 Sandıkta " Hayır" da buluşanların birlikteliği mümkün müdür? Gerekli midir? Mümkünse hangi değerler ve hangi öncelikler üzerinden buluşulacak? Birliktelikte kimler olmalı ve ne yapmalı? Siyasi aktörlerin siyaset alanının dışına çıkarılmasına karşı, muhalefetin daha fazla görünür olabilmesi için hangi yol ve yöntemler izlenmeli? 
Muhalefet  güçlerinin,  hem kendi içlerinde hem de birbirlerine karşı yaşadıkları güven sorununu aşmak için ne yapabiliriz? Gelecek seçimlere yönelik nasıl bir strateji izlemeliyiz ? Sivil girişimler gelecek seçimlerde daha etkin olabilirler mi? Bu konuda ne yapmak gerekir ? Bu sorulara cevap bulmaya çalışacağız. Ayrıca bu süreçte TÜSES ne yapmalıdır; TÜSES'e yüklediğiniz misyon nedir?

Yıldırım'ın açılış konuşmasından sonra; Koral Göymen'in moderatörlüğünde devam eden toplantıda, katılımcılar bu soruların cevaplarını tartıştılar. Başarılı ve oldukça verimli geçen toplantının kapanış ve teşekkür  konuşmasında Celal Korkut Yıldırım ;

"Nisandan sonra yeni bir kültür oluşmaya başladı. Farklı siyasi çizgilerde olup, bir arada yaşamanın gerekliliğini düşünenlerdemokrasi için bir araya gelmenin zorunlu olduğunu görmeye başladılar. Bu ruh hali, bu düşünce hali yavaş yavaş oturmaya başlıyor. Bu Türkiye açısından bir kazanım. Hemen hemen herkes  "birlikte bir şeyler  yapmak lazım" konusunda hemfikir. Birlikte nasıl yapmak lazım? konusunda bu toplantıda değerli katılımcılar görüşlerini ifade ettiler. 
Burada iki olgu üzerinde "sıkıntı" olduğu görülüyor. Laiklik ve Kürt sorununa yaklaşımlarda farklılıklar var. Farklı yaklaşımlarımız üzerinde konuşmaya,  daha çok konuşmaya ihtiyacımız var. Bunun için de demokratik bir ortama gereksinimimiz var. Çıtayı olabildiğince asgari düzeyde tutmak lazım.
Türkiye'nin normalleşmesi veya Türkiye'nin demokratikleşmesi veya siyasi tansiyonun düşmesi gerekiyor. Türkiye'nin temel sorununun bu olduğunu düşünüyorum. Bunun için birinci baz yan yana gelmemiz lazım. TÜSES, Yurttaş Girişimi v.b gibi sivil yapılarım siyasi alanı etkilemesi lazım. Bunun nasıl yapılabileceğini hep birlikte konuşmamız gerekiyor" dedi.

Toplantıya Altan Öymen, Bekir Ağırdır, Burhan Şenatalar, Dursun Bulut, Erol Katırcıoğlu, Korel Göymen , Levent Tüzel,Mehmet Ural , Meral Danış Beştaş, Murat Somer, Mustafa Paçal, Oya Baydar, Süleyman Çelebi, Tavit Köletavitoğlu, Zülfü Dicleli ve TÜSES Vakfı yönetim kurulu üyeleri katıldılar.