• TÜRKİYE SOSYAL EKONOMİK ve SİYASAL ARAŞTIRMALAR VAKFI

‘Bir Arada Yaşamanın ve Barışın İmkanlarını Aramak’ konulu ‘Ortadoğu Konferansı’ yapıldı.