• TÜRKİYE SOSYAL EKONOMİK ve SİYASAL ARAŞTIRMALAR VAKFI

Sosyal Demokrasi Okulu'nda 37.Dönem