• TÜRKİYE SOSYAL EKONOMİK ve SİYASAL ARAŞTIRMALAR VAKFI

Tanıl Bora'nın "Türkiye’de Sosyal Demokrasi Düşüncesinin İzleri” başlıklı atölyesi yapıldı.