• TÜRKİYE SOSYAL EKONOMİK ve SİYASAL ARAŞTIRMALAR VAKFI

"Olası Seçim Sonuçlarına Göre İzlenmesi Gereken Yol Haritası" Arayış Toplantısı Gerçekleştirildi.