• TÜRKİYE SOSYAL EKONOMİK ve SİYASAL ARAŞTIRMALAR VAKFI

Ortadoğu Konferansı'nda Dış Politika Çalıştayı yapıldı.