• TÜRKİYE SOSYAL EKONOMİK ve SİYASAL ARAŞTIRMALAR VAKFI

“Yereli Yönetmek ve Yereli Yönetmeye Aday Olmak" adlı toplantı gerçekleştirildi.