• TÜRKİYE SOSYAL EKONOMİK ve SİYASAL ARAŞTIRMALAR VAKFI

TüSES Genç Eskişehir ve Frig Vadisi Arkeoloji, Tarih ve Ekoloji gezisi yapıldı