• TÜRKİYE SOSYAL EKONOMİK ve SİYASAL ARAŞTIRMALAR VAKFI

Dr. Ece Paralı Öztan'ın Toplumsal Cinsiyet ve Demokrasi konulu atölye çalışması yapıldı