• TÜRKİYE SOSYAL EKONOMİK ve SİYASAL ARAŞTIRMALAR VAKFI
Türkiye'yi Düşünenlerin Platformu

TÜSES HAKKINDA

TüSES, çoğulcu demokrasinin bütün kurum ve kuralları ile işlediği, bireyin ve toplumun refahı, huzuru ve mutluluğunun sağlanmasına yönelik bir toplum düzeninin kurulup güçlendirilmesine katkıda bulunmayı amaçlar. TÜSES, temel hak ve özgürlüklere dayalı çağdaş nitelikli ulusal, laik, demokratik, katılımcı bir sosyal hukuk devletinde insanın ve onun emeğinin en yüce değer olduğu inancının toplumda yerleştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını hedefler.

devamı

Yazarlar / Analizler

Doç. Dr. Evren BALTA

18.01.2018 | 1,658

Fırtınalı Diplomasi: Türkiye -Rusya İlişkileri

Yrd. Doç. Dr.Merve ÖZDEMİRKIRAN EMBEL

18.01.2018 | 1,538

Türkiye-Fransa ilişkilerinde iş birliği ve sorun kaynakları

Doç. Dr.Behlül ÖZKAN

18.01.2018 | 1,536

Siyasal İslam ve Türkiye-Almanya İlişkileri

Doç. Dr.Çağdaş ÜNGÖR

18.01.2018 | 1,494

Türk-Çin İlişkileri: Sorun ve İmkan Alanları

Duyurular

Etkinlik Takvimi